Presseservice
Om hjemmesiden
Kontakt os
Medarbejdere
English
 

National Sundhedsprofil Unge 2011

Rapporten bygger på spørgeskemabesvarelser fra omkring 12.000 unge i alderen 16-20 år. Det er første gang at netop denne aldersgruppes sundhed belyses samlet. Undersøgelsen ser på de unges sundhed og adfærdsmønstre i forhold til kost, rygning, alkohol, motion, sociale relationer og illegale stoffer. Rapporten viser også sammenhængene mellem de forskellige faktorer. SIF har udarbejdet rapporten for Sundhedsstyrelsen. 

 

Data om de 16-20-årige er indsamlet i forbindelse med den store befolkningsundersøgelse "Den nationale sundhedsprofil 2010 - Hvordan har du det ?" som er gennemført af Sundhedsstyrelsen sammen med Regionerne og Statens Institut for Folkesundhed, SDU.

 

Trykte eksemplarer kan bestilles hos Sundhedsstyrelsen.

Rapporten findes også elektronisk her

 
 
Forfatter: Ola Ekholm og Knud Juel
Udgiver: Sundhedsstyrelsen
År: 2011
Bestillingsnr.: 
Pris: 
 
Redigeret: 01.12.11