Presseservice
Om hjemmesiden
Kontakt os
Medarbejdere
English
 

Patientrettet forebyggelse i kommunerne 2011

Patientrettet forebyggelse i kommunerne 2011

- En opfølgende kortlægning af kommunale, patientrettede forebyggelsestilbud i samtlige danske kommuner

 

Rapporten opsummerer resultater af en national kortlægning i 2010 af kommunernes tilbud om forebyggelse til patienter med type 2-diabetes, hjertekarsygdom og rygelunger KOL. Kortlægningen her ser derudover også på tilbud til patienter med kræft, muskel- og skeletlidelse og lettere psykiske lidelser. 

Formålet med kortlægningen er at kunne dokumentere den igangværende udvikling i kommunerne. Kortlægningen er finansieret af Kommunernes Landsforening, KL.

 

Rapporten findes kun elektronisk og kan downloades som PDF her på siden.

 
 
Forfatter: Kasper Norman og Astrid Blom
Udgiver: Center for Interventionsforskning, Statens Institut for Folkesundhed, SDU
År: 2011
Bestillingsnr.: -
Pris: -
 
Redigeret: 19.12.11