Presseservice
Om hjemmesiden
Kontakt os
Medarbejdere
English
 

Sygdom og sundhedsvæsen - befolkningsundersøgelsen i Grønland 2005-2009

Befolkningsundersøgelsen 2005-2009 er en opfølgning af Den grønlandske Sundhedsprofil

fra 1993. Undersøgelsen viser, hvorledes folkesundheden har udviklet sig i

de næsten 15 år, der er gået mellem de to undersøgelser, og inddrager desuden en

række nye temaer.

 

I denne undersøgelse er der indsamlet data om sundhed og sygelighed samt levevilkår for et bredt udsnit af befolkningen,

og undersøgelsen omfatter oplysninger, som ikke kan findes i eksisterende registre.

Den videnskabelige baggrund for undersøgelsen er en interesse for ændringer i livsstil

som følge af den modernisering, der finder sted i Grønland, og konsekvenserne

heraf for udviklingen i sundhed, sygelighed og levevilkår.

 
 
Forfatter: Anni Brit Sternhagen Nielsen, Peter Bjerregaard
Udgiver: Statens Institut for Folkesundhed, SDU
År: 2011
Bestillingsnr.: 
Pris: 
 
Redigeret: 19.10.17