Presseservice
Om hjemmesiden
Kontakt os
Medarbejdere
English
 

Ingen børn skal vokse op i fattigdom

Fattigdom og social ulighed i børnehøjde i Grønland

 

Rapporten belyser det aktuelle omfang af børnefattigdom i Grønland ud fra et økonomisk perspektiv og udviklingen i børnefattigdom i perioden 2002-2010 med særlig fokus på relativ økonomisk fattigdom. Analyserne er baseret på registeroplysninger fra Grønlands Statistik og omfatter alle registrerede husstande i Grønland med børn i alderen op til 18 år fra 2002 til 2010. Ud fra befolkningsundersøgelsen blandt voksne 2005-2010 og undersøgelsen Unges Trivsel i Grønland 2011 skildres desuden omfanget og karakteren af social ulighed i sundhed og trivsel, sundhedsadfærd og belastende hændelser blandt voksne i husstande med børn, samt blandt unge.

 

Rapporten er udarbejdet af Center for Sundhedsforskning i Grønland, Statens Institut for Folkesundhed ved Syddansk Universitet, for den grønlandske Børnerettighedsorganisation MIO.  

 

Links til rapporten på grønlandsk og resuméer:

 

Lang version, grønlandsk

Resumé, dansk

Resumé, grønlandsk

 

 
 
Forfatter: Cecilia Petrine Pedersen, Stine Schou Mikkelsen, Peter Bjerregaard
Udgiver: MIO og Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet
År: 2013
Bestillingsnr.: 
Pris: 
 
Redigeret: 15.04.14