Presseservice
Om hjemmesiden
Kontakt os
Medarbejdere
English
 

Kortlægning af kommunernes implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker. 2013

Rapporten beskriver resultaterne fra den første kortlægning af kommunernes arbejde med implementeringen af anbefalingerne i Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker. I alt 96 kommuner har besvaret et spørgeskema, der blev udsendt i juni 2013. Det er første gang, den samlede kommunale borgerrettede forebyggelsesindsats belyses så grundigt.

 

Kortlægningen er gennemført af Center for Interventionsforskning ved Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet og spørgeskemaet er udviklet i samarbejde med Sundhedsstyrelsen og Center for Forebyggelse i Praksis i KL.

 
 
Forfatter: Teresa Friis-Holmbeg, Anne Illemann Christensen, Line Zinkernagel, Lars Skytte Petersen og Morten Hulvej Rod
Udgiver: Center for Interventionsforskning, Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet, i samarbejde med Center for Forebyggelse i Praksis, KL og Sundhedsstyrelsen
År: 2013
Bestillingsnr.: 
Pris: 
 
Redigeret: 05.12.13