Presseservice
Om hjemmesiden
Kontakt os
Medarbejdere
English
 

Physical activity pattern and its relation to glucose metabolism in Greenland

Viden om, hvad det betyder for det fysiske aktivitetsmønster, når et samfund ændrer sig, er væsentlig for, hvordan forebyggelsestiltag målrettes. Forekomsten af diabetes i Grønland er høj, men viden om sammenhængen mellem fysisk aktivitet og type 2 diabetes er begrænset.

 

Denne afhandling undersøger indledningsvist anvendeligheden af to redskaber til at måle fysisk aktivitet i en ikke-vestlig kontekst. Dernæst analyseres det fysiske aktivitetsmønster i relation til samfundsændringer i Grønland, og sammenhængen mellem energiforbruget ved fysisk aktivitet og type 2 diabetes blandt inuit i Grønland analyseres. Afhandlingen bygger på data fra befolkningsundersøgelsen i Grønland 2005-10. 

 
 
Forfatter: Inger Dahl-Petersen
Udgiver: Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet
År: 2013
Bestillingsnr.: 
Pris: 
 
Redigeret: 19.12.16