Presseservice
Om hjemmesiden
Kontakt os
Medarbejdere
English
 

Marginal health. Social relations, health and well-being among socially marginalized people in Denmark

En ny ph.d.-afhandling undersøger, hvad der karakteriserer de sociale relationer blandt udsatte brugere af herberger, væresteder, varmestuer og andre sociale tilbud. Den handler om mennesker, hvis liv ofte er præget af en kombination af hjemløshed, misbrug, fattigdom og dårligt fysisk og psykisk helbred. Afhandlingen tegner et nuanceret og komplekst billede af udsattes sociale trivsel, deres relationer til andre og oplevelser af ensomhed. Afhandlingen baserer sig dels på en spørgeskemaundersøgelse foretaget blandt 1.348 brugere af herberger, væresteder og andre sociale tilbud samt 46 dybdegående interviews med socialt udsatte.

 

 
 
Forfatter: Pia Vivian Pedersen
Udgiver: Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet
År: 2013
Bestillingsnr.: 
Pris: 
 
Redigeret: 25.06.13