Presseservice
Om hjemmesiden
Kontakt os
Medarbejdere
English
 

Sundhed blandt børn i Region Hovedstaden

Denne rapport bygger på sundhedsplejerskernes arbejde. Sundhedsplejerskerne noterer systematisk relevante data om alle de børn, de besøger, og alle de børn, som de undersøger ved indskolingen. Det giver mulighed for at tegne et billede af børnenes almene sundhedstilstand.

 

En af rapportens konklusioner er, at de fleste børn er sunde, trives og udvikler sig alderssvarende. Men der er også store mindretal, som har brug for hjælp. En anden af konklusionerne er, at den sociale ulighed i sundhed allerede viser sig blandt de små børn.

 

Rapporten er blevet til på baggrund af Databasen Børns Sundhed. Databasen er et samarbejde mellem Region Hovedstaden, sundhedsplejen i mange af regionens kommuner og Statens Institut for Folkesundhed.

 

 
 
Forfatter: Sanne Ellegaard Jørgensen, Signe Boe Rayce, Carina Sjöberg Brixval, Anne Maj Denbæk, Maria Svendsen, Bjørn E. Holstein
Udgiver: Region Hovedstaden
År: 2013
Bestillingsnr.: 
Pris: 
 
Redigeret: 01.04.13