Presseservice
Om hjemmesiden
Kontakt os
Medarbejdere
English
 

Årsberetning - om børn indskolingsundersøgt i skoleåret 2012/13

Denne årsberetning er baseret på sundhedsplejerskers journaldata om børn i Databasen Børns Sundhed. I årsberetning rapporteres om 6.636 børn, indskolingsundersøgt i skoleåret 2012/13. Årsberetningen beskriver en række baggrundsvariable, herunder faktorer relateret til hjemmet og familien, forekomsten af sygdomme og medicinforbrug samt barnets forhold til jævnaldrende.

 

Årsberetningen beskriver desuden en række indikatorer for barnets sundhed og udvikling, med henblik på at kunne måle kvaliteten af ydelser, indsatser og resultater inden for sundhedsplejen. Indikatorerne omfatter blandt andet vægt og højde samt barnet selvvurderede trivsel. Derudover omfatter indikatorerne en række forhold, hvor sundhedsplejersken registrerer om barnet opfylder den forventelige udvikling i forhold til alderstrinnet.

 

Læs mere om Databasen Børns Sundhed her  

 
 
Forfatter: Anette Johansen og Bjørn Holstein
Udgiver: Databasen Børns Sundhed og Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet
År: 2014
Bestillingsnr.: 
Pris: 
 
Redigeret: 04.06.14