Presseservice
Om hjemmesiden
Kontakt os
Medarbejdere
English
 

Årsberetning om børn født i 2012

Formålet med denne årsberetning er at tegne en sundhedsprofil af 5.773 børn, der er født i 2012 samt af 6.536 børn, der er blevet indskolingsundersøgt i skoleåret 2013/14. Børnene bor alle i en af de tretten kommuner der aktuelt indgår i Databasen Børns Sundhed: Albertslund, Ballerup, Brøndby, Dragør, Gentofte, Glostrup, Herlev, Hvidovre, Høje-Taastrup, Køge, Roskilde, Rødovre og Tårnby. Årsberetningen er baseret på sundhedsplejerskers journaldata. I journalen registrerer sundhedsplejersken bemærkninger, hvis barnet ikke opfylder den forventede udvikling i forhold til alderstrinnet, eller hvis der på anden måde er grund til, at være opmærksom på eller urolig i forhold til en givet indikator.

 

Bilag til rapporten kan læses her.

 
 
Forfatter: Anette Johansen, Stine Glenstrup Lauemøller
Udgiver: Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet
År: 2014
Bestillingsnr.: 
Pris: 
 
Redigeret: 05.02.15