Presseservice
Om hjemmesiden
Kontakt os
Medarbejdere
English
 

De samfundsmæssige omkostninger ved artrose

Rapporten belyser de samfundsmæssige omkostninger ved artrose i den voksne danske befolkning. Den belyser udbredelsen af artrose, og hvor meget personer med artrose bidrager til omkostningerne i sygehussektoren, primærsektoren og i form af overførsler fra den offentlige kasse og produktionstab grundet fravær fra arbejdsmarkedet. Der er benyttet spørgeskemadata fra den nationalt repræsentative Sundheds- og Sygelighedsundersøgelse fra 2010. Derudover er spørgeskemaoplysningerne blevet koblet til en række registre.

 

 

Statens Institut for Folkesundhed har udarbejdet rapporten for Gigtforeningen. Rapporten findes kun som elektronisk udgave.

 
 
Forfatter: Nina Føns Johnson, Mette Bjerurm Koch, Michael Davidsen, Knud Juel
Udgiver: Statens Institut for Folkesundhed, SDU
År: 2014
Bestillingsnr.: -
Pris: -
 
Redigeret: 24.03.14