Presseservice
Om hjemmesiden
Kontakt os
Medarbejdere
English
 

Boligmiljø. Resultater fra SUSY 2013

I denne rapport belyses gener af miljøforhold i boligen. Der er fokus på seks specifikke miljøforhold: Støj fra trafik, støj fra naboer, lugt af mug, lugt fra brændeovne i kvarteret, lugt af tobaksrøg fra nabo/tilstødende boliger og lugt fra andre kendte kilder (fx affald, afløb, gylle). Data stammer fra Sundheds- og sygelighedsundersøgelserne (SUSY-undersøgelserne) i 2000, 2005, 2010 og 2013. SUSY-undersøgelserne er nationalt repræsentative sundheds- og sygelighedsundersøgelser af den voksne (16 år eller derover) befolkning i Danmark.

 
 
Forfatter: Ola Ekholm, Anne Illemann Christensen, Michael Davidsen, Knud Juel
Udgiver: Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet
År: 2014
Bestillingsnr.: 
Pris: 
 
Redigeret: 03.12.14