Presseservice
Om hjemmesiden
Kontakt os
Medarbejdere
English
 

Hjertekarpatienters oplevelser med sundhedsvæsenet

Rapporten præsenterer resultaterne fra en forundersøgelse til ’Hjerteforeningens barometerundersøgelse’, en spørgeskemaundersøgelse, hvori Hjerteforeningen ønsker at tilvejebringe et samlet billede af danske hjertekarpatienters oplevelser af deres kontakt med sundhedsvæsenet samt af de fysiske, psykiske og sociale problemstillinger, der knytter sig til livet med en hjertekarsygdom.

 

Forundersøgelsen har haft fokus på hjertekarpatienters udækkede behov og problemstillinger i mødet med sundhedsvæsenet og i livet med hjertekarsygdom. Den er således problemfokuseret og skal ikke tolkes som et overblik over, hvordan hjertekarpatienter har det, eller hvordan de generelt oplever kontakten med sundhedsvæsenet.

 

Undersøgelsen er tilrettelagt af Statens Institut for Folkesundhed (SIF), Syddansk Universitet, inden for de opsatte rammer af Hjerteforeningen og består af en litteratursøgning og -gennemgang samt interviews med hjertekarpatienter, pårørende og eksperter (fagpersoner) på området.

 

Rapporten findes kun i elektronisk udgave.

 
 
Forfatter: Line Zinckernagel, Morten Hulvej Rod, Ann-Dorthe Zwisler, Teresa Friis-Holmberg
Udgiver: Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet, og Hjerteforeningen
År: 2014
Bestillingsnr.: 
Pris: 
 
Redigeret: 23.04.14