Presseservice
Om hjemmesiden
Kontakt os
Medarbejdere
English
 

Hjertekarsygdomme i 2011

Denne rapport beskriver incidens, prævalens og dødelighed af en række hjertekarsygdomme i Danmark. De sygdomme, der beskrives, er iskæmisk hjertesygdom, akut myokardieinfarkt, hjerteklapsygdom, hjertesvigt, forkammerflimren og karsygdomme i hjernen. Rapporten indeholder dels en status for 2011 og dels en beskrivelse af udviklingen i perioden 2002-2011. Der er endvidere lavet opgørelser af incidens, prævalens og dødelighed fordelt på uddannelsesniveau og regioner.

 

Rapporten findes kun i elektronisk udgave.

 
 
Forfatter: Mette Bjerrum Kock, Nina Føns Johnsen, Michael Davidsen, Knud Juel
Udgiver: Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet, og Hjerteforeningen
År: 2014
Bestillingsnr.: 
Pris: 
 
Redigeret: 29.04.14