Presseservice
Om hjemmesiden
Kontakt os
Medarbejdere
English
 

Sundhedstilstanden blandt voksne med udviklingshæmning

Udviklingshæmmede har en markant overdødelighed inden for eksempelvis kræft, kredsløbssygdomme, ulykker og selvmord i forhold til resten af befolkningen.

 

Det viser en ny rapport, som Statens Institut for Folkesundhed har lavet for Sundhedsministeriet.

 

Dør tidligere

 

Rapporten hedder "Sundhedstilstanden blandt voksne med udviklingshæmning" og handler om voksne med udviklingshæmning. Den beskriver for det første, hvordan personer med udviklingshæmning identificeres ud fra allerede eksisterende administrative og sundhedsfaglige registre, herunder en detaljeret gennemgang af datagrundlaget. For det andet beskrives sundhedstilstanden belyst ved dødelighed i den definerede gruppe af personer med udviklingshæmning.

 

En konklusion i rapporten er, at personer med væsentlig udviklingshæmning kan forvente at dø cirka 14 år tidligere end befolkningen generelt.

 

 

 
 
Forfatter: Esben Meulengracht Flachs, Susan Ishøy Michelsen, Peter Uldall, Knud Juel
Udgiver: Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet
År: 2014
Bestillingsnr.: 
Pris: 
 
Redigeret: 16.11.16