Presseservice
Om hjemmesiden
Kontakt os
Medarbejdere
English
 

Alment praktiserende lægers holdning til Opfølgende Hjemmebesøg efter ændring af screeningprocedurer

I januar 2014 blev et pilotprojekt iværksat, hvor de praktiserende læger i Roskilde og Vordingborg kommuner fik mulighed for at visitere ny-udskrevne patienter til Følge-Op ordningen.

Denne rapport præsenterer resultaterne fra en kvalitativ undersøgelse af de involverede lægers oplevelse af denne screeningsændring.

 
 
Forfatter: Henriette Knold Rossau, Inge Jekes, Lau Caspar Thygesen, Ann-Dorthe Zwisler
Udgiver: Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet
År: 2015
Bestillingsnr.: 
Pris: 
 
Redigeret: 11.03.15