Presseservice
Om hjemmesiden
Kontakt os
Medarbejdere
English
 

Dansk Hjerteregisters Årsberetning 2014

Dansk Hjerteregister er en landsdækkende klinisk kvalitetsdatabase for invasive kardiologiske og hjertekirurgiske procedurer.

 

Størstedelen af de patienter, der registreres i Dansk Hjerteregister, lider af iskæmisk hjertesygdom; en af de hyppigste årsager til død og hospitalsindlæggelse i Danmark. Registeret omfatter også patienter med hjerteklapsygdom. De invasive procedurer udføres for på lang sigt at bedre overlevelsen og livskvaliteten for patienterne, men kan i sig selv være forbundet med risiko.

 

Årsberetningen 2014 er udformet efter de nye krav til årsberetninger fra Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram

 
 
Forfatter: Cengiz Özcan, Jonas Vive, Michael Davidsen, Gunnar Gislason
Udgiver: Dansk Hjerteregister, Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet
År: 2015
Bestillingsnr.: 
Pris: 
 
Redigeret: 24.06.15