Presseservice
Om hjemmesiden
Kontakt os
Medarbejdere
English
 

Illegale stoffer - Sundheds- og sygelighedsundersøgelsen 2013

Denne rapport belyser befolkningens brug af illegale stoffer på baggrund af resultater fra Sundheds- og sygelighedsundersøgelsen 2013. I rapporten er befolkningens brug af illegale stoffer målt ved selvrapportering fra et repræsentativt udsnit af den danske befolkning.

 

Spørgsmål om brugen af illegale stoffer er indgået i Sundheds- og sygelighedsundersøgelserne i 2000, 2005, 2010 og 2013 og belyser brugen af en lang række stoffer (hash samt de hårde stoffer kokain, amfetamin, ecstasy, psilocybinsvampe, heroin, LSD og andre lignende stoffer).

 I 2013 er der yderligere blevet spurgt til brugen af ketamin og GHB (fantasy).

 

 
 
Forfatter: Heidi Amalie Rosendahl Jensen, Anne Illemann Christensen, Ola Ekholm, Michael Davidsen, Knud Juel
Udgiver: Statens Institut for Folkesundhed, SDU
År: 2015
Bestillingsnr.: 
Pris: 
 
Redigeret: 18.12.15