Presseservice
Om hjemmesiden
Kontakt os
Medarbejdere
English
 

Muskel- og skeletlidelser i Danmark. Nøgletal 2015

Rapporten belyser forekomsten af de største muskel- og skeletsygdomme (slidgigt, leddegigt, rygsygdom og knogleskørhed) og forekomsten af muskel- og skeletsmerter og -besvær i den voksne, danske befolkning (over 16 år). Endvidere undersøger den sammenhængen mellem muskel- og skeletlidelser og potentielle konsekvenser heraf, i form af sygehuskontakter, medicinforbrug, sygefravær, sygedagpenge og fleksjob. Endelig ses der på forekomsten af overvægt og fysisk inaktivitet blandt personer med muskel- og skeletlidelser.

 

Rapporten benytter spørgeskemadata fra den nationale, repræsentative Sundheds- og sygelighedsundersøgelse fra 2013 samt relevante nationale registre, såsom Landspatientregisteret og Lægemiddelstatistikregisteret.

 

Rapporten er udarbejdet for Gigtforeningen og gennemført af en projektgruppe fra Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet,

 
 
Forfatter: Teresa Holmberg, Mikala Josefine Poulsen, Michael Davidsen
Udgiver: Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet
År: 2015
Bestillingsnr.: 
Pris: 
 
Redigeret: 09.11.15