Presseservice
Om hjemmesiden
Kontakt os
Medarbejdere
English
 

Sundhedsplejerskens indsatser for 0-årige børn. Temarapport og årsrapport. Børn født i 2013

I de seneste år har Databasen Børns Sundhed benyttet data fra sundhedsplejerskernes journaler til at lære mere om børns sundhed, fx om problemer med overvægt, motorik, amning, gråd og uro samt spise- og søvnproblemer. I årets rapport rettes opmærksomheden mod sundhedsplejerskernes indsats: Hvad finder de af problemer og behov for indsats, hos hvor mange børn, og hvad gør de ved det fx i form af henvisninger og behovssundhedspleje.

 

Sundhedsplejerskerne ser næsten alle børn flere gange i løbet af barnets første leveår. Deres journaler giver en unik indsigt i børns sundhed og sundhedsplejerskernes indsats. Dermed giver rapporten et nyt og værdifuldt grundlag for planlægning af forebyggende og sundhedsfremmende indsatser for småbørn og deres familier.

 

 
 
Forfatter: Sofie Weber Pant, Anette Johansen, Bjørn Holstein
Udgiver: Databasen Børns Sundhed, Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet
År: 2015
Bestillingsnr.: 
Pris: 
 
Redigeret: 10.06.15