Presseservice
Om hjemmesiden
Kontakt os
Medarbejdere
English
 

Brug af medicin. Resultater fra Sundheds- og sygelighedsundersøgelsen 2013

I denne temarapport er brugen af medicin målt ved selvrapportering fra et repræsentativt udsnit af den danske befolkning. Spørgsmål om brug af medicin er indgået i Sundheds- og sygelighedsundersøgelserne i 1994, 2000, 2005, 2010 og 2013.

 

Svarpersonerne er blevet bedt om at angive deres brug af forskellige former for receptpligtig medicin og håndkøbsmedicin inden for en 14-dagsperiode. Der blev alene spurgt til brugen af forskellige former for medicin og ikke til mængden eller typen af denne.

 
 
Forfatter: Heidi Amalie Rosendahl Jensen, Anne Illemann Christensen, Ola Ekholm, Michael Davidsen, Knud Juel
Udgiver: Statens Institut for Folkesundhed, SDU
År: 2016
Bestillingsnr.: 
Pris: 
 
Redigeret: 06.04.16