Presseservice
Om hjemmesiden
Kontakt os
Medarbejdere
English
 

Peer til peer i arbejdet med udsatte mennesker. En sammenfatning af udvalgt litteratur

Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet, har fået til opdrag at lave en formativ procesevaluering af Københavns Kommunes projekt Mænd i København. Projektet omhandler udvikling og implementering af en peer til peer-indsats med henblik på at forbedre sundhed og trivsel blandt udsatte mænd i risiko for at udvikle type 2 diabetes.

 

En del af evalueringsopdraget har været at tilvejebringe viden om relevant litteratur om peer-metoder. I den forbindelse er denne publikation udarbejdet til Københavns Kommunes Forebyggelsescenter Nørrebro. Den er en sammenfatning af udvalgt forskningslitteratur og rapporter om peer til peer-relaterede projekter målrettet udsatte grupper i forbindelse med sundhedsfremme.

 

Formålet med publikationen er at beskrive nogle af de omstændigheder, der ifølge den eksisterende forskning kan have betydning for arbejdet med peer til peer-metoder i forhold til at nå udsatte grupper, herunder udsatte mænd, i en dansk sammenhæng.

 
 
Forfatter: Nanna Ahlmark, Oskar Norrhäll, Pernille Hartvig Jensen, Camilla Dindler
Udgiver: Statens Institut for Folkesundhed, SDU
År: 2016
Bestillingsnr.: 
Pris: 
 
Redigeret: 07.06.16