Presseservice
Om hjemmesiden
Kontakt os
Medarbejdere
English
 

Procesevaluering af Sund for livet. En sundhedsintervention på Indvandrer Kvindecentret

Rapporten afdækker procesevalueringen af Sund for livet, en 40-ugers sundhedsintervention for 17 kvinder på Indvandrer Kvindecentret på Nørrebro i perioden august 2014-juni 2015.

 

Det overordnede formål med en procesevaluering er at undersøge, hvorfor, hvordan og under hvilke omstændigheder en intervention virker. En sådan forståelse har betydning for de konklusioner, der drages på interventionens reproducerbarhed og spredningspotentiale.

 

 
 
Forfatter: Nanna Ahlmark, Marie Broholm-Jørgensen
Udgiver: Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet
År: 2016
Bestillingsnr.: 
Pris: 
 
Redigeret: 12.02.16