Presseservice
Om hjemmesiden
Kontakt os
Medarbejdere
English
 

Rygevaner blandt gymnasie- og erhversskoleelever

Rapporten er baseret på spørgeskemaundersøgelsen Ungdomsprofilen 2014. I rapporten beskrives rygevaner og sammenhængen med øvrige livsstilsfaktorer blandt elever på gymnasier og HF samt erhvervsuddannelser i 2014. Resultaterne er baseret på spørgeskemabesvarelser fra 70.503 gymnasieelever (inklusive HF) og 4.022 grundforløbselever samt spørgeskemabesvarelser fra rektorer, direktører og afdelingsledere på gymnasier og erhvervsskoler, der har deltaget i Ungdomsprofilen 2014.

 

En del af resultaterne sammenlignes med resultater fra undersøgelsen Gymnasie- og HF-elevers sundhedsvaner og livsstil 1996-97.

 
 
Forfatter: Kia Kejlskov Egan, Veronica Sofie Clara Pisinger, Anne Illemann Christensen, Janne S. Tolstrup
Udgiver: Statens Institut for Folkesundhed, SDU
År: 2017
Bestillingsnr.: 
Pris: 
 
Redigeret: 24.05.17