Presseservice
Om hjemmesiden
Kontakt os
Medarbejdere
English
 

Sygdomsbyrden i Danmark. Ulykker, selvskade og selvmord

Trafikulykker, faldulykker samt selvmord, selvmordsforsøg og selvskade er tre skadestyper, der påvirker folkesundheden ved eksempelvis at øge risikoen for sygdom, funktionsnedsættelse, sygehusbehandling, handicap, forringet livskvalitet, sygefravær og tidlig død.

 

Dette er den sidste af tre rapporter om sygdomsbyrden i Danmark. Rapporten beskriver, hvorledes byrden ved de tre skadestyper fordeler sig i befolkningen efter køn og alder. Byrden af skadestyperne spænder over en række forskellige byrdemål i form af forekomst, dødelighed, behandling i både primær- og sekundærsektoren, fravær fra arbejdsmarkedet samt de sundhedsøkonomiske konsekvenser heraf.

 
 
Forfatter: Leise Strøbæk, Esben Meulengracht Flachs, Julie Thorning Ryd, Michael Davidsen, Louise Eriksen, Heidi Amalie Rosendahl Jensen, Emily Dibba White, Knud Juel
Udgiver: Sundhedsstyrelsen og Statens Institut for Folkesundhed, SDU
År: 2017
Bestillingsnr.: 
Pris: 
 
Redigeret: 24.04.17