Presseservice
Om hjemmesiden
Kontakt os
Medarbejdere
English
 

Trivsel i Folkeskolen. En behovsundersøgelse

Rapporten præsenterer resultaterne af en behovsanalyse af trivsel i folkeskolen blandt elever, lærere, pædagoger og skoleledelser på fem udvalgte folkeskoler i Danmark. Rapporten er udgivet af Statens Institut for Folkesundhed, SDU, for Psykiatrifonden.

 

Hensigten er at bidrage med et analysegrundlag for, hvilke forudsætninger og indsatsområder der opleves som betydningsfulde for trivsel i folkeskolen af henholdsvis elever og fagpersoner på skolerne. Det er også et mål at bidrage med et afsæt for fremtidige trivselsfremmende indsatser i folkeskolen. Derfor er der i rapporten ti designprincipper for trivselsfremmende indsatser i folkeskolen, som er baseret på den gennemførte behovsanalyse.

 
 
Forfatter: Mette Marie Kristensen, Charlotte Meilstrup og Anna Paldam Folker
Udgiver: Statens Institut for Folkesundhed, SDU
År: 2017
Bestillingsnr.: 
Pris: 
 
Redigeret: 06.04.17