Presseservice
Om hjemmesiden
Kontakt os
Medarbejdere
English
 

Forebyggelse af ulykker - Notat til Forebyggelseskommissionen

Notatet beskriver ulykkers betydning for folkesundheden i Danmark og er udarbejdet til brug for Forebyggelseskommissionens arbejde..

Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet har udarbejdet notatet, mens Brugergruppen ved Instituttets Center for Ulykkesforskning* har bidraget med input til de forskellige afsnit.

 

Med notatet ønsker SIF og Brugergruppen at gøre Forebyggelseskommissionen opmærksom på, at ulykker er et væsentligt folkesundhedsproblem, som ved en relevant indsats kan forebygges.

 

Notat beskriver i korte træk ”problemets omfang”:

  • Hvert år dør 2000 danskere som følge af ulykker
  • Ulykker er den hyppigste dødsårsag for 1-34 årige danskere
  • Hvert år i Danmark indlægges 40.000, og 560.000 behandles på skadestuen pga. ulykkesrelaterede skader
  • Ulykker indtager en fjerde plads mht. til tabte leveår for mænd og tilsvarende en ottende plads for kvinder
  • Hver femte hospitalsindlæggelse for kvinder og hver sjette for mænd skyldes en ulykke
  • I Danmark er dødeligheden pga. ulykker større end i fx Sverige, Holland, Tyskland og Storbritannien

Derudover giver notatet en kort status for seks udvalgte ulykkesrelaterede forebyggelsesområder og formulerer for hvert af de seks områder et bud på, hvor udfordringerne ligger og hvilke konkrete indsatser, der kan iværksættes for at nedbringe antallet af tilskadekomne og døde. De seks områder er: Trafiksikkerhed, sikkerhed på arbejdspladserne, børn og unges ulykker, ældres ulykker, idrætsskader og produktsikkerhed.

 

Endelig formidles ’gode eksempler’ på ulykkesforebyggende indsatser, der har båret frugt – og som med fordel kunne anvendes på andre områder.

 

 

* Brugergruppen består af repræsentanter fra myndigheder, institutioner/ organisationer og forskningsmiljøer, der har ulykkesforebyggelse og ulykkesregistrering som ansvars- eller arbejdsområde.

 

 

 

 
 
Forfatter: Møller H, Laursen B
Udgiver: Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet
År: 2008
Bestillingsnr.: 
Pris: 
 
Redigeret: 10.09.08