Presseservice
Om hjemmesiden
Kontakt os
Medarbejdere
English
 

Uge  02, 2007

Sundhedspolitiske ministererindringer
 

Sundhedspolitiske ministererindringer

Lige op til nytår 2006 udgav Statens Institut for Folkesundhed publikationen ”Sundhedspolitiske ministererindringer 1981 – 2006. Bidrag fra ministre og departementschef”.

 

Som et nationalt folkesundhedsinstitut har vi gennem årene haft et godt samarbejde med de mange sundhedsministre, der har beklædt posten i perioden 1981-2006. I 2006 kunne instituttet fejre to jubilæer og inviterede i den anledning de forhenværende og den nuværende sundhedsminister fra perioden til at komme med deres bud på en række sundhedspolitiske analyser. Vi ønskede bl.a. svar på nogle af følgende spørgsmål:

 

  • Hvilke værdier lå til grund for ministrenes virke og beslutninger?
  • Hvad havde ministrene selv oplevet som væsentligt i deres ministertid?
  • Hvad skete der rent faktisk i den pågældende periode?
  • Vandt eller tabte ministrene bestemte sager?  

Følgende uddrag er citater fra udgivelsen:

 

”Den første tanke, der optog mig var, at sundhedsvæsenet så åbenbart var et sygdomsvæsen, men at man her højst kunne gøre sig håb om at blive rask, mens sundheden udsprang andre steder fra, nemlig fra alle de andre politikker, der anlægges både lokalt og nationalt.”
Britta Schall-Holberg, indenrigsminister under Poul Schlüter, 1982-1986

 

"Sundhedspolitikken kom i disse år til også at handle om prioritering. De mange nye behandlingsmuligheder pressede økonomien. Sundhedsøkonomer begyndte at piske og opildne politikere til at prioritere. Politikerne burde melde klart ud om hvilke patienter, der ikke skulle behandles. Det lignede til tider mest af alt et sorteper-spil efter devisen: Sig, hvem der ikke skal behandles, og vi skal komme efter dig."

Ester Larsen, sundhedsminister under Poul Schlüter, 1989-1993

 

"Tag nu bare fri adgang til sundhedsvæsenet. I den nye sundhedslov er lige adgang ændret til let adgang. Når jeg er ude i forsamlingshusene og taler om disse værdier, ja, så nikker alle. Alle, uanset om man er ung eller gammel, liberal eller socialdemokrat. Men så snart forsamlingen er ude af forsamlingshuset, er de på vej hen for at tegne en operationsforsikring eller en forsikring mod kritisk sygdom. Hvorfor gør folk det? Det er da for at komme foran naboen."

Arne Rolighed, sundhedsminister under Poul Nyrup, 2001.

 

"Man kan vel dårligt forlange, at folk, der har arbejdet mange år i amterne, skal synes, det er en fremragende idé at nedlægge dem".

Lars Løkke Rasmussen, nuværende indenrigs- og sundhedsmister.

 

Tanker, der i 2007 er ligeså aktuelle som de var i 1982, 1989, 2001 og stadig præger den offentlige debat om folkesundheden og om sundhedsvæsenets indhold og udvikling.

 

Følgende ministre har bidraget til udgivelsen:
Britta Schall-Holberg, Agnete Laustsen, Elsebeth Kock-Petersen, Ester Larsen, Torben Lund, Carsten Koch, Sonja Mikkelsen, Arne Rolighed og Lars Løkke Rasmussen samt tidligere departementschef Jørgen Varder.

 

Af:

Anne Grene og direktør Finn Kamper-Jørgensen.

Kontaktperson: Finn Kamper-Jørgensen. fkj@si-folkesundhed.dk. Tlf. 3920 7777.

Kilde:

Sundhedspolitiske ministererindringer 1981-2006 – bidrag fra ministre og departementschef. Red. af Finn Kamper-Jørgensen og Anne Grene. 82 sider. Statens Institut for Folkesundhed, 2006.

 

PDF: Sundhedspolitiske ministererindringer 1981-2006.

Publikationen kan bestilles her.

 

 
Redigeret: 11.01.07