Presseservice
Om hjemmesiden
Kontakt os
Medarbejdere
English
 

Uge  2, 2013

Følgevirkninger af ulykker
 

Nogle følgevirkninger af ulykker medfører langvarig brug af fysioterapi

Lidt over 7 % af alle voksne danskere har følgevirkninger af en ulykke, for eksempel i form af smerter i skulder, nakke, ryg, arme og/eller ben, og de oplever ofte hovedpine, søvnbesvær, nervøsitet og nedtrykthed. Blandt de der har følgevirkninger siger hver tredje, at følgerne begrænser dem i daglige aktiviteter.

 

Kun noget over halvdelen af dem, der har følgevirkninger efter en ulykke, definerer deres helbred som godt. Blandt personer som har skader flere steder på kroppen eller hele kroppen er det kun hver tredje som oplever, at deres generelle helbred er godt. I befolkningen som helhed er det 79 %, som vurderer eget helbred som godt.

 

En undersøgelse om følgevirkninger af ulykker har kortlagt brugen af sundhedsydelser blandt personer, der har været udsat for hjerneskade, rygmarvsskade og bækkenbrud og sammenlignet med brugen blandt personer, der ikke har haft sådanne skader. Der er ikke overraskende et markant større forbrug af alle former for sundhedsydelser blandt de skadede end blandt ikke-skadede. Det gælder i særlig grad for fysioterapi og især for rygmarvsskadede, der mange år efter ulykken har 5-10 gange større forbrug af fysioterapi end ikke-rygmarvsskadede.

 

 

Gennemsnitlige antal årlige ydelser af fysioterapi blandt personer udsat for hjerneskade, rygmarvsskade og bækkenbrud i året efter samt fem og ni år efter ulykken/skaden, sammenlignet med ikke-skadede personer

Af:

Bjarne Laursen, seniorforsker, Karin Helweg-Larsen, seniorforsker, Hanne Møller, temakoordinator, Statens Institut for Folkesundhed, SDU
Kontakt: Bjarne Laursen, bla@si-folkesundhed.dk, tel. 6550 7776

Kilde:

Laursen B, Møller H, Long-term health effects of unintentional injuries in Danish adults, Danish Medical Journal, 59:A4423, 2012

Laursen B, Helweg-Larsen K: Health service use in adults 20-64 years with traumatic brain injury, spinal cord injury or pelvic fracture. A cohort study with 9-years follow-up, BMJ Open 2:E001521, 2012

Undersøgelsen er støttet af TrygFonden

 
Redigeret: 09.01.13