Presseservice
Om hjemmesiden
Kontakt os
Medarbejdere
English
 

Uge  02, 2015

Kønsforskel: Dobbelt så mange unge kvinder som unge mænd har det psykisk dårligt
 

Markant flere kvinder end mænd er deprimerede eller ulykkelige

Der er store kønsforskelle, når det handler om danskernes psykiske trivsel. Kvinderne har langt mere ondt i sjælen, end mændene har.

 

For eksempel lider dobbelt så mange unge kvinder som unge mænd af nervøsitet, ængstelse og uro. Samtidig er markant flere kvinder – i alle aldersgrupper – mere deprimerede eller ulykkelige sammenlignet med mænd.

 

Det fremgår af et nyt omfattende studie fra Statens Institut for Folkesundhed, SDU. Studiet belyser kønsforskelle i danskernes sundhed og trivsel. I alt har 160.000 danskere svaret på spørgsmål om, hvordan de har oplevet deres psykiske trivsel inden for de seneste 14 dage. 
 

Kvinder er mere nedtrykte end mænd


Ifølge rapporten er det især de unge kvinder i alderen 16-24 år, der ikke har det godt. 


Hver tiende unge kvinde (9,9 procent) har følt sig meget nedtrykt, deprimeret eller ulykkelig inden for de seneste 14 dage, hvorimod andelen blandt unge mænd er 4,9 procent.

 

 

Andel, der har været meget generet af nedtrykthed (deprimeret, ulykkelig) inden for de seneste 14 dage, blandt mænd og kvinder i forskellige aldersgrupper. Procent.

 

 

 

Dobbelt så mange unge kvinder er nervøse


Kvinderne er også mere generet af ængstelse, nervøsitet, uro og angst. Her er kønsforskellen størst blandt den yngste og de ældste aldersgrupper. Det fremgår af figuren herunder. 


Her ses eksempelvis, at 6,8 procent af de 16-24-årige kvinder mod 3,0 procent af mændene i samme aldersgruppe har følt sig meget ængstelige, nervøse, urolige og angste inden for de seneste 14 dage.

 

 

Andel, der har været meget generet af ængstelse, nervøsitet, uro og angst inden for de seneste 14 dage, blandt mænd og kvinder i forskellige aldersgrupper. Procent.


 

 

 

Analysen af kønsforskelle i danskernes sundhed er udarbejdet på opdrag af Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold.

 

Af:

Akademisk medarbejder Katrine Bindesbøl Holm Johansen, forsker Pia Vivian Pedersen og seniorrådgiver Ola Ekholm.

 

Kontakt: Katrine Bindesbøl Holm Johansen, tlf.: 65 50 77 81, e-mail: kbhj@si-folkesundhed.dk eller Ola Ekholm, tlf.: 65 50 77 72, e-mail: oek@si-folkesundhed.dk

Kilde:

Pia Vivian Pedersen, Katrine Bindesbøl Holm Johansen, Ola Ekholm og Knud Juel: Sundhed og trivsel i et kønsperspektiv, Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet, København 2014

 
Redigeret: 07.01.15