Presseservice
Om hjemmesiden
Kontakt os
Medarbejdere
English
 

Uge  3, 2012

Kommuners forebyggelsestilbud til patienter
 

Næsten alle kommuner tilbyder forebyggelse til visse patientgrupper

Stort set alle kommuner tilbyder nu en eller flere patientgrupper forebyggende aktiviteter som typisk består af undervisning og fysisk træning. Fra 2010 til 2011 er antallet af kommuner med forebyggende tilbud til patienter steget. I alt yder 96 kommuner en eller anden form for tilbud til udvalgte patientgrupper. Det viser en undersøgelse blandt samtlige kommuner, som Center for Interventionsforskning på SIF står bag.

 

Størstedelen af kommunerne har prioriteret tilbud til KOL-patienter, da 94 kommuner tilbyder forebyggende indsatser til denne gruppe, mens 83 kommuner har tilbud til type 2-diabetes og 66 kommuner har tilbud til borgere med hjerte-kar-sygdom. Der er 60 kommuner, som har tilbud til alle tre nævnte sygdomsgrupper. I tabellen kan man se, hvor mange kommuner i de forskellige regioner, som har tilbud til henholdsvis en, to eller tre af patientgrupperne, eller slet ingen. Det ses f.eks. at alle kommuner i Region Nordjylland tilbyder forebyggende aktiviteter til alle tre grupper, mens kun 24 % af kommunerne i Region Hovedstaden har tilbud til alle tre grupper.

 

 

Kommuners tilbud til patienter med KOL, type 2-diabetes eller hjerte-kar-sygdom i landets fem regioner
   

 

 

 

Rapporten ”Patientrettet forebyggelse i kommunerne 2011” omhandler også tilbud til patienter med andre sygdomme, og viser at 52 kommuner har tilbud til borgere med kræft, muskel- og skeletlidelser eller lettere psykiske lidelser.

 

I 73 kommuner skal borgeren have en henvisning fra praktiserende læge eller sygehus for at få adgang til kommunens forebyggende tilbud. De fleste kommuner har også en fast procedure om at informere den praktiserende læge, oftest elektronisk, hvis borgeren har gennemført en forebyggende aktivitet eller stopper midt i forløbet. Der er også kommuner, som orienterer lægen ved aktivitetens start, eller hvis borgeren aldrig indleder forløbet.

Af:

Astrid Blom, forskningsleder og centerchef, Center for Interventionsforskning, Iben Augustsen, kommunikationskonsulent og Kasper Norman, videnskabelig assistent, Statens Institut for folkesundhed, Syddansk Universitet.

 

Kontakt: Astrid Blom, abbl@si-folkesundhed.dk, telefon 6550 7800.

Kilde:

Patientrettet forebyggelse i kommunerne 2011, Center for Interventionsforskning, Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet. Kasper Norman og Astrid Blom, København, november 2011.

 
Redigeret: 16.01.12