Presseservice
Om hjemmesiden
Kontakt os
Medarbejdere
English
 

Uge  05, 2007

Stress, stress, stress
 

Hver tiende dansker føler sig ofte stresset

Stress er på dagsordenen. Man kan dårligt åbne en avis, tænde for en radio eller åbne et fagblad uden at få nye oplysninger om en tilsyneladende omsiggribende tilstand, der udvikler sig hurtigere, end de fleste vel er i stand til at forstå. "Der skal ryddes op i stress" og "Stress er et modeord" og "Stress er ingen sygdom" er blot et par af overskrifterne.

 

Statens Institut for Folkesundhed vil gerne bidrage med helt friske tal fra Sundheds- og sygelighedsundersøgelsen 2005*. Her stiller vi spørgsmålet: "Føler De Dem stresset i Deres dagligdag" med mulighed for at svare: "Ja, ofte", "Ja, af og til", "Nej /næsten aldrig", "Ved ikke". Hertil svarer 8,7 %, at de ofte føler sig stresset, 33,5 % at de af og til føler sig stresset og 57,6 % siger nej. Næsten ingen svarer "ved ikke".

 

I debatten er det fremført, at 10-12 % af danskere i arbejde føler sig stressede så hyppigt, at det kan være et alvorligt problem, hvilket er på niveau med de knap 9 % i vores undersøgelse, der svarer, at de ofte er stressede - ikke mindst når det tages i betragtning, at vores resultater omfatter hele befolkningen og i denne sammenhæng også de 65-årige eller derover, hvor kun en ganske lille andel føler sig stresset.

 

Spørgsmålet er stillet på samme måde i alle vores undersøgelser, og det er derfor muligt for os at følge udviklingen over tid. Andelen der ofte følger sig stresset er steget jævnt fra 1987 (5,8 %) og til 2005 (8,7 %). Andelen, der ofte føler sig stresset i dagligdagen er steget blandt mænd og kvinder i alle aldersgrupper under 65 år, men er uændret for de 65-årige eller derover.

 

Konkluderende kan man sige, at ca. hver tiende dansker oplever stress som et mere eller mindre grundvilkår i deres tilværelse. Og ligesom vi alle ind i mellem har en off-day med dårligt humør, så er der også mange danskere, der ind imellem har en dag eller to, hvor de føler sig stresset. Det bliver først problematisk, når stress bliver en længerevarende tilstand, som vi ser for de omkring 10 procent, der ofte er stressede. En længerevarende stressbelastning kan have negativ betydning for personens velbefindende og helbred.

 

Figurtekst: Andel, der angiver, at de ofte føler sig stressede blandt mænd og kvinder i forskellige aldersgrupper.

 

 

 

*SUSY-undersøgelserne er nationalt repræsentative undersøgelser, der følger udviklingen i danskernes sundhed og sygelighed, sundhedsvaner, kontakt til sundhedsvæsenet, levevilkår mv. SUSY-2005 bygger på svar fra personlige interview af 14.566 personer. De tidligere undersøgelser er gennemført i 1987, 1994 og 2000.

 

Af:

Direktør Finn Kamper-Jørgensen, Statens Institut for Folkesundhed. fkj@si-folkesundhed.dk. Tlf. 3920 7777

Kilde:

Sundheds- og sygelighedsundersøgelsen 2005. Link til SUSY-interviewskema med svarfordelinger.

 
Redigeret: 01.02.07