Presseservice
Om hjemmesiden
Kontakt os
Medarbejdere
English
 

Uge  5, 2010

Unges rygevaner
 

Hver fjerde 15-årige pige og dreng ryger fortsat

Selvom tobaks skadelige virkninger har været kendt i mange år, er det ikke lykkedes at undgå, at mange unge mennesker begynder at ryge. I 2006 røg 25% af de 15-årige piger og 27% af drengene dagligt, ugentligt eller en gang imellem, 11% af dem røg hver dag.

 

Den seneste Skolebørnsundersøgelse har målt de unges rygning hvert fjerde år siden 1988. Over de seneste tre målinger i 1998, 2002 og 2006, ser det ud til, at andelen af unge rygere er faldet med ca. 10% blandt pigerne og 5% blandt drengene. I denne periode er der indført en række lovmæssige initiativer rettet mod børn og unge. Mellem 1998 og 2002 blev der indført rygeforbud for elever i folkeskolen samt forbud mod tobaksreklamer, og mellem 2002 og 2006 blev der indført aldersgrænser på 16 år for køb af tobaksvarer.

 

Begynder man at ryge som ung, er risikoen for at fortsætte med at være ryger meget stor. Figuren viser at piger, der ikke ryger som 15-årige, men er begyndt at ryge som 19-årige, har 14 gange større risiko for at ryge som 27-årige i forhold til piger, som slet ikke ryger. Hvis pigerne ryger både som 15- og som 19-årige, er deres risiko for at ryge som 27-årige 19 gange forhøjet. Drenge har en 9 gange højere risiko for at ryge som 27-årige, hvis de ikke ryger som 15-årige, men er begyndt som 19-årige og en helt op til 31 gange højere risiko for fortsat at være rygere, hvis de røg som både 15- og 19-årige.

 

 

Risiko for at ryge som 27-årig afhængigt af om man har røget eller ikke røget som 15- og/eller 19-årig  

 

 

Der er flere unge fra lave sociale klasser, der ryger dagligt i forhold til unge fra højere sociale klasser. I 2006 røg 17,1% af drengene fra lav social klasse mod 7,8% fra høj social klasse. De tilsvarende tal for pigerne er 14,3% mod 7,3%. Den sociale ulighed i rygning vokser, og er således større i 2006, end den var i 1991. Samtidig er der sociale forskelle, når man ser på, hvem der kan holde op med at ryge. Voksne rygere med baggrund i lavere social klasse har en lavere sandsynlighed for at holde op med at ryge sammenlignet med voksne med baggrund i højere social klasse.

 

Indsatsen for at mindske rygning skal altså starte blandt børn og unge. Rigtig mange unge i Danmark begynder at ryge, og når de først er begyndt, er risikoen for at de bliver ved som voksne meget stor – særligt når det gælder unge fra lav social klasse. Rygning er langt den farligste risikoadfærd. Årligt er rygning årsag til hvert fjerde dødsfald herhjemme, og på trods af at rygere får et kortere liv, må de forvente at leve flere år med langvarig belastende sygdom, end dem der ikke ryger.

 

En indsats, der effektivt mindsker rygningen blandt unge, er et vigtigt våben, når det gælder bekæmpelsen af den store sociale ulighed i sygelighed og dødelighed blandt voksne.

Af:

Seniorforsker Anette Andersen og forskningsleder Pernille Due, Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet. Kontakt: Anette Andersen, telefon: 3920 7777, mail: anan@si-folkesundhed.dk

Kilde:

Rasmussen M, Due P, Andersen A, Krølner R, Holstein BE. Udviklingen i rygevaner blandt 11-15-årige fra 1988 til 2006. Ugeskrift for Læger 2008;170:736-9.

Rasmussen M, Due P, Damsgaard MT, Holstein BE. Social inequality in adolescent daily smoking: Has it changed over time? Scand J Public Health 2009:287-94.

Power C, Graham H, Due P, Hallqvist J, Joung I, Kuh D, Lynch J. the contribution of childhood and adult socioeconomic position to adult obesity and smoking behaviour: an international comparison. Int J Epidemiol 2005;34:335-44.

Juel K, Sørensen J, Brønnum-Hansen H. Risikofaktorer og folkesundhed i Danmark. Statens Institut for Folkesundhed, København 2006.

 
Redigeret: 16.11.16