Presseservice
Om hjemmesiden
Kontakt os
Medarbejdere
English
 

Uge  5, 2013

Lus blandt skolebørn
 

Hovedlus har i mange år været en plage på skoler

For alle klassetrin gælder det, at pigerne oftere end drengene har haft lus en eller flere gange. Forskellen er størst i sjette klasse, hvor 26 % af pigerne har haft lus, mens dette kun gælder for 6 % af drengene. Kønsforskellen er mindst i første klasse, hvor 26 % af pigerne og 18 % af drengene har haft lus.

 

Andelen af piger, der har haft lus er stort set den samme fra første til sjette klasse, nemlig mellem 25 % og 33 %. I syvende klasse falder andelen af piger, der har haft lus til 15 %. For drengene ses faldet allerede fra sjette klasse, hvor 3 % oplyser, at de har haft lus.

 

Figuren viser hvor mange elever i folkeskolen fordelt på klassetrin og køn, der har haft lus en eller flere gange inden for en syv-måneders-periode.

 

 

Andelen af elever, der har haft lus inden for de seneste syv måneder, opdelt på klassetrin og køn. I procent  

 

 

 

Data stammer fra Hi Five-undersøgelsen 2012, hvor 6.585 elever fra 1.-8. klasse er blevet spurgt, om de havde haft lus på deres daværende klassetrin. Eleverne besvarede spørgeskemaerne i februar og marts.

 

Hovedlus er ikke under mistanke for at overføre sygdomme, men anses for uønsket, da de kan forårsage stærk kløe og irritation i hovedbunden. Tilstedeværelsen af lus har ingen forbindelse med manglende hygiejne eller rengøring. Tæt kontakt mellem hoveder anses for at være den vigtigste smittevej. Nogle undersøgelser tyder på, at hårlængden har betydning for, om man bliver smittet med lus. Langhårede børn har oftere lus, hvilket kan forklare, at piger oftere end drenge har lus. 

 

Forebyggelse mod smittespredning sker ved regelmæssigt at rede håret igennem med tættekam og straks iværksætte en behandling og give besked til omgangskredsen, hvis der findes lus.

Af:

Anette Johansen, projektleder og Camilla Thørring Bonnesen, videnskabelig assistent, Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet.

Kontaktperson: Anette Johansen, projektleder, Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet, ajo@si-folkesundhed.dk, telefon: 2440 9909

Kilde:

Hi Five-undersøgelsen 2012 er et projekt under Center for Interventionsforskning på Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet og finansieret af Trygfonden. Undersøgelsen omfatter 7.530 elever på 0. til 8. klassetrin på 43 skoler fordelt i hele landet. Læs mere om projekt Hi Five: Hi Five

 
Redigeret: 30.01.13