Presseservice
Om hjemmesiden
Kontakt os
Medarbejdere
English
 

Uge  06, 2007

Kortlægning af sundheden i Danmark
 

Kommunerne ønsker sundhedsprofiler som planlægningsværktøj

Mange kommuner har allerede nu fået gennemført sundhedsprofiler, hvor borgerne via et spørgeskema oplyser om deres helbredsforhold, dagliglivet med sygdom, brug af sundhedsvæsenet og meget mere. Disse oplysninger bruges af kommunalbestyrelserne til at forbedre sundhedsplanlægningen og at gøre en større indsats for at bedre borgernes sundhed.

 

Med kommunalreformen og den nye sundhedslov, der trådte i kraft d. 1. januar 2007, har kommunerne fået ansvaret for den lokale sundhedsfremme og forebyggelse samt genoptræning af patienter efter sygehusindlæggelse. Desuden skal kommunerne være med til at finansiere betaling af hospitalsindlæggelser samt brug af forskelligt sundhedsfagligt personale.

Mange kommuner er derfor gået i gang med at kortlægge sundhedsrelaterede forhold i kommunen. Flere af disse oplysninger kan hentes fra forskellige registre fx Landspatientregistret eller Sygesikringsregistret, men registrene giver alene information om de borgere, der har haft kontakt til sundhedsvæsenet, og de tegner derfor ikke et komplet billede af den almindelige borgers sygelighed, og dagliglivet med kronisk sygdom. Det er også kun ved at spørge borgerne direkte, at vi får noget at vide om rygevaner, alkoholvaner, kostvaner, fysisk aktivitet, stress og livskvalitet.

 

Region Midt- og Nordjylland

Mere end hver anden af de 98 kommuner i Danmark har allerede nu fået lavet eller er i gang med en spørgeskemabaseret sundhedsprofil.

 

I Region Midtjylland har alle kommuner fået lavet en spørgeskemabaseret sundhedsprofilundersøgelse baseret på det samme spørgeskema. Afdeling for Folkesundhed i Århus Amt stod for undersøgelserne.

 

I Region Nordjylland gennemføres ligeledes en spørgeskemabaseret sundhedsprofilundersøgelse i alle kommuner. Dataindsamlingen starter februar 2007, og Statens Institut for Folkesundhed (SIF) står for afrapporteringen. Såvel spørgeskemaet anvendt i Region Midtjylland som skemaet, der anvendes i Region Nordjylland, er i vid udstrækning sammenlignelige med SUSY-2005 spørgeskemaet.

 

Region Syddanmark, Sjælland og Hovedstaden
Hvad angår de tre øvrige regioner, er billedet lidt mere broget.

 

Region Syddanmark har lavet en registerbaseret profil for hver af de nye kommuner suppleret med data fra SUSY-2000 på kommuneniveau. Én kommune i regionen har desuden fået lavet sundhedsprofil baseret på SIF's modelspørgeskema (1), mens en kommune er i opstartsfasen hermed, og to andre kommuner er i gang med at lave en sundhedsprofil med samme spørgeskema, som bliver brugt i Region Nordjylland.

 

I Region Sjælland er tre kommuner i gang med at få lavet kommunale spørgeskemabaserede sundhedsprofiler. De bruger alle SIF's modelspørgeskema.

 

I Region Hovedstaden har næsten halvdelen fået lavet spørgeskemabaserede sundhedsprofiler. De fleste har brugt SIF's modelspørgeskema.

 

Flere kommuner er i gang med at overveje, om de skal have lavet en kommunal spørgeskemabaseret sundhedsprofil. I løbet af de næste to år står SIF for KRAM-undersøgelsen (2), hvor 12 kommuner får lavet en mere omfattende sundhedsprofil.

 

Tabeltekst: Antallet af kommuner i de fem nye regioner, der har fået lavet en kommunal spørgeskemabaseret sundhedsprofil.

 


(1) Læs mere om de kommunale sundhedsprofiler på SIF's hjemmeside.

(2) Læs mere om KRAM-undersøgelsen på SIF's hjemmeside.

Af:

Ulrik Hesse og Anne Illemann Christensen

Kontaktperson: Forskningsmedarbejder Ulrik Hesse, uh@si-folkesundhed.dk. Tlf.: 3920 7777

 
Redigeret: 28.02.17