Presseservice
Om hjemmesiden
Kontakt os
Medarbejdere
English
 

Uge  07, 2007

Brug af hovedpinepiller blandt unge
 

Kraftig stigning i udviklingen af brug af hovedpinepiller blandt skoleelever i de ældste klasser

I skoleåret 2005/2006 spurgte vi 7.965 elever i 8. klasse om deres hverdag, livsstil og sundhedsvaner. Undersøgelsen, der også kaldes Ungeshverdag.dk, viste, at 29,3 % af drengene og 46,5 % af pigerne havde indtaget hovedpinepiller inden for de sidste 14 dage.

 

En tidligere undersøgelse, Udskolingsundersøgelsen (1), fra skoleåret 1996/97 viste, at hovedpinemedicin var hyppigt anvendt af skoleelever i 8. og 9. klasse. Resultaterne her viste, at 19,6 % af drengene og 33,2 % af pigerne havde indtaget hovedpinemedicin inden for de sidste 14 dage. Hvis tallene fra Ungeshverdag.dk sammenlignes med tallene fra Udskolingsundersøgelsen, er der tale om en kraftig stigning i andelen af både drenge og piger der inden for de sidste 14 dage har indtaget medicin mod hovedpine. For drengenes vedkommende er der tale om en stigning på 33 %, for pigernes vedkommende er stigningen på 28 %.

 

Ungeshverdag.dk er en landsdækkende, repræsentativ undersøgelse, der er baseret på en internetbaseret spørgeskemaundersøgelse fra 7. - 9. klasse, løbende fra 2004 til 2007. Undersøgelsen i 2004 var en pilotundersøgelse med 4800 deltagere fra 7. klasse. I skoleåret 2004/2005 deltog 12.500 elever fra 7. klasse. Eleverne svarede på spørgeskemaet igen i 8. klasse i 2006 og skal til foråret 2007 besvare spørgeskemaet for foreløbig sidste gang. Undersøgelsen udføres af Statens Institut for Folkesundhed, Center for Alkoholforskning.

 

Den kraftige stigning i brugen af hovedpinemedicin kan forklares ud fra forskellige faktorer. Stigningen kan muligvis forklares med, at hovedpinemedicin er blevet lettere tilgængelig, at forældrene til eleverne har øget deres forbrug af hovedpinemedicin og hermed påvirket deres børn, eller stigningen kan forklares ud fra at der er sket en reel stigning i andelen af skoleelever der har ondt i hovedet og som resultat heraf benytter mere hovedpinemedicin.

 

Da resultaterne stammer fra to forskellige undersøgelser, Ungeshverdag.dk (2) og Udskolingsundersøgelsen, tages der et mindre forbehold over for om resultaterne er direkte sammenlignelige, hvorimod tendensen er helt klar.

 

Figurtekst: Udviklingen af andelen af skoleelever der indenfor de sidste 14 dage har indtaget hovedpinemedicin fra skoleåret 1996/1997 til skoleåret 2005/2006.

 

 

Af:

Mathilde Vinther-Larsen, forskningsassistent, mvl@si-folkesundhed.dk, 3920 7777

Kilde:

(1) Tove Petersen, Anne Nielsen, Margrethe Paludan, Søren Rasmussen, Mette Madsen: Børns sundhed ved slutningen af skolealderen. En undersøgelse blandt elever i 8. og 9. klasse i 1996/97. København: Statens Institut for Folkesundhed, 2000. 502 s.

 

(2) Upublicerede tal fra kohorten Ungeshverdag.dk

 
Redigeret: 14.02.07