Presseservice
Om hjemmesiden
Kontakt os
Medarbejdere
English
 

Uge  09, 2007

Medicin mod blodprop i hjertet
 

Regelmæssig indtagelse af medicin øger overlevelsen efter en blodprop i hjertet

Efter en blodprop i hjertet anbefales det, at stort set alle patienter tager statinpræparater (kolesterolsænkende medicin) og beta-blokkerpræparater (blodtryksænkende medicin). Store kliniske undersøgelser har vist, at denne medicin øger overlevelsen. Når man overfører sådanne resultater til det almindelige sundhedsvæsen, bør man supplerende spørge: Følger blodproppatienter rent faktisk de råd, som lægerne giver om at bruge medicinen regelmæssigt?

I et dansk-canadisk forskningssamarbejde stillede vi dette spørgsmål og analyserede om regelmæssigheden af medicinindtagelse spillede nogen rolle for patienternes overlevelse. Vi foretog derfor en undersøgelse af 31.455 canadiske blodproppatienter ældre end 65 år. Patienterne blev fulgt i en årrække efter deres blodprop og inddelt i 3 grupper efter regelmæssigheden af medicinindtagelse: høj regelmæssighed (≥80 % af tiden), middel regelmæssighed (40-79 % af tiden) og lav regelmæssighed (<40 % af tiden).

 

Resultatet viser, at patienter med lav regelmæssighed af statinindtagelse har 25 % højere dødelighed end patienter med høj regelmæssighed. Tilsvarende har patienter med lav regelmæssighed af beta-blokkerindtagelse 13 % højere dødelighed end patienter med høj regelmæssighed.

 

Vores konklusion på undersøgelsen er, at øget regelmæssighed af indtagelse af statin og beta-blokker præparater har en positiv effekt på overlevelsen. Dette tyder på, at det er vigtigt at opretholde en høj regelmæssighed af indtagelse af disse præparater, hvis den fulde gavnlige effekt skal opnås.

 

Det canadiske sundhedssystem ligner det danske på mange områder. Der har man også en offentlig sygeforsikring, som dækker alle, og alle patienter over 65 år i Canada får stort tilskud til medicin som i Danmark. Derfor mener vi godt, at resultaterne med rimelighed kan generaliseres til danske forhold.

 

 

Figur. Overlevelseskurver, der viser overlevelsen efter en blodprop i hjertet afhængig af regelmæssigheden af indtagelse af henholdsvis statin og beta-blokkere.

 

 

Af:

 Jeppe N. Rasmussen, læge, Statens Institut for Folkesundhed. jnr@si-folkesundhed.dk. Tlf. 3920 7777

Kilde:

Jeppe N. Rasmussen, Alice Chong, David A. Alter. Relationship between adherence to evidence-based pharmacotherapy and long-term mortality after acute myocardial infarction. Journal of the American Medical Association (JAMA). 2007 Jan 10;297(2):177-86.

 
Redigeret: 28.02.07