Presseservice
Om hjemmesiden
Kontakt os
Medarbejdere
English
 

Uge  11, 2007

Udviklingstendenser i danskernes sundhed
 

Sundhed og sygelighed i Danmark 2005 & udviklingen siden 1987

Statens Institut for Folkesundhed har netop offentliggjort rapporten 'Sundhed og sygelighed i Danmark 2005 & udviklingen siden 1987' (SUSY-undersøgelserne) (1).

 

I denne Ugens tal beskriver vi hovedtendenserne i undersøgelsen. I kommende Ugens tal vil vi gå mere detaljeret til værks og beskrive nogle af de mange enkeltfund.

 

Hovedtendenserne i undersøgelsen er:

  • Den helbredsrelaterede livskvalitet og det fysiske funktionsniveau er markant forbedret blandt ældre, men forværret blandt unge.
  • Der er tegn på mange positive udviklinger i danskernes sundhedsvaner: andelen af rygere er faldende, andelen der er fysisk aktive er stigende og kostvanerne forbedres.
  • Brugen af forebyggende ordninger er steget markant - især brugen af forebyggende helbredssamtaler, måling af kolesterol og måling af blodtryk.
  • Der er en positiv udvikling i befolkningens sociale netværk, idet færre er uønsket alene og flere kan forvente hjælp fra andre i tilfælde af sygdom.
  • På den negative side tæller en markant stigning i andelen af svært overvægtige.
  • Den selvrapporterede sygelighed er stigende for flere sygdommes vedkommende, fx diabetes, migræne/hyppig hovedpine, allergi og astma samt forhøjet blodtryk.
  • Brugen af sundhedsvæsenets ydelser, herunder brug af medicin, er steget.
  • Der er klare kønsforskelle i sundheds- og sygelighedstilstanden, og klare sociale forskelle i befolkningens sundhedsadfærd, sygelighed og brug af sundhedsvæsenet.

Som led i afrapporteringen af undersøgelsen er vi i gang med at udvikle en interaktiv internetdatabase, der giver mulighed for at lave supplerende analyser på ca. 140 centrale indikatorer. Der vil både kunne foretages landsdækkende og regionspecifikke analyser for samtlige fire gennemførte undersøgelser.

 

 

(1) SUSY-undersøgelserne er nationalt repræsentative undersøgelser, der følger udviklingen i danskernes sundhed og sygelighed, sundhedsvaner, kontakt til sundhedsvæsenet, levevilkår mv. SUSY-2005 bygger på svar fra personlige interview af 14.566 personer. De tidligere undersøgelser er gennemført i 1987, 1994 og 2000

Af:

Forskningsmedarbejder Ola Ekholm og forskningsleder Morten Grønbæk.

Kontaktperson: Forskningsleder, professor dr. med. Morten Grønbæk. mg@si-folkesundhed.dk. Tlf. 3920 7777

Kilde:

Ekholm O, Kjøller M, Davidsen M, Hesse U, Eriksen L, Christensen AI, Grønbæk M. Sundhed og sygelighed i Danmark 2005 & udviklingen siden 1987. København: Statens Institut for Folkesundhed, 2006. 307 s.

 

Rapporten kan bestilles via instituttets hjemmeside eller pr. e-mail sif@si-folkesundhed.dk. Pris 295 kr. + forsendelse 50 kr.

 

Rapporten kan også downloades her.

 
Redigeret: 28.10.16