Presseservice
Om hjemmesiden
Kontakt os
Medarbejdere
English
 

Uge  11, 2011

Social ulighed i rygning
 

Stor forskel på hvem der ryger

Helt nye tal om rygning blandt voksne danskere viser, at der er meget store forskelle på, hvem der ryger, når man ser på social status ud fra uddannelsesniveau.

 

Blandt borgere på 16 år eller derover er der 10,9 % storrygere, hvilket vil sige, at de ryger mindst 15 cigaretter dagligt. Andelen er lav blandt personer med lang videregående uddannelse, 4,1 %, mens den er mere end fem gange så høj, 23,0 %, blandt dem uden erhvervsuddannelse.

 

Det samme billede gælder blandt rygere, som der er 25,4 % af, 20,9 % ryger dagligt og 4,5 % ryger lejlighedsvis. I alt 14,9 % med lang uddannelse ryger, mens andelen er mere end dobbelt så høj, 38,4 %, blandt dem uden erhvervsuddannelse.

 

Tallene stammer fra den Nationale Sundhedsprofil 2010, som Sundhedsstyrelsen lancerede sammen med Statens Institut for Folkesundhed, SDU i sidste uge.

 

 

Andel i procent af rygere og storrygere i forskellige uddannelsesgrupper

 

De nye 2010-tal, som bygger på spørgeskemaundersøgelsen ”Hvordan har du det?”, hvor 177.000 personer har svaret, viser også at 71,2 % af rygerne ønsker at holde op.

Af:

Knud Juel, forskningsleder og Iben Augustsen, kommunikationskonsulent, Statens Institut for Folkesundhed ved Syddansk Universitet.
Kontakt: Knud Juel, forskningsleder, Statens Institut for Folkesundhed, SDU. Mail: kj@si-folkesundhed.dk telefon: 3920 7777, direkte: 3532 6378

Kilde:

Databasen: www.sundhedsprofil2010.dk, Statens Institut for Folkesundhed ved Syddansk Universitet og Sundhedsstyrelsen.

 

Den Nationale Sundhedsprofil 2010 - Hvordan har du det ?, udarbejdet af Statens Institut for Folkesundhed, SDU for Sundhedsstyrelsen, publiceret 10. marts 2011.

 
Redigeret: 16.03.11