Presseservice
Om hjemmesiden
Kontakt os
Medarbejdere
English
 

Uge  12, 2009

Helbred og intelligens
 

Intelligensniveau er forbundet med dødelighed og sygelighed

Ny forskning viser, at højere intelligens er forbundet med lavere dødelighed og sygelighed. Intelligens er evnen til at løse problemer, ræsonnere og tænke abstrakt. Resultater af intelligenstests udtrykkes typisk som en intelligenskvotient (IQ) på en skala hvor gennemsnittet er 100 og hvor normalområdet er 90-110. Selv en relativ lille fordel i IQ, fx 15 point, er forbundet med lavere dødelighed og sygelighed.

 

Statens Institut for Folkesundhed ved Syddansk Universitet har deltaget i et internationalt forskningsprojekt, der har fulgt en gruppe af amerikanske mænd fra de var i slutningen af 30erne indtil de var i 50erne. Resultaterne viser at højere IQ er forbundet med en lavere dødelighed af hjertekarsygdom, cancer og ulykker. Højere IQ er også forbundet med en lavere risiko for depression, generaliseret angst, post-traumatisk stress syndrom, alkoholisme, og diabetes. En stor del af forklaringen på sammenhængen er at personer med en højere IQ er mindre udsatte for helbredsskadende risikofaktorer som rygning og overvægt, har længere uddannelser og højere husstandsindkomster. En mindre del af sammenhængen, særligt for diabetes og psykiatriske lidelser, må tilskrives andre mekanismer.

 

I figuren angiver de blå søjler den overrisiko for at dø som er forbundet med en forskel i IQ på 15 point (1 standard afvigelse). De forskellige søjler viser risikoen når der tages højde for en række andre faktorer.

 

Overrisiko for at dø forbundet med forskel i intelligenskvotient IQ på 15 point (1 standard afvigelse)

 

figur

 

For eksempel viser den første søjle at en ulempe på 15 points i IQ forbundet med en 197 procents overrisiko for at dø. Den femte søjle viser at når man tager højde for socioøkonomiske faktorer, sundhedsrelateret adfærd og helbred ved undersøgelsens start er denne forskel reduceret til en overrisiko på 24 procents overrisiko. Undersøgelsen konkluderer, at socioøkonomiske faktorer, sundhedsrelateret adfærd og helbred ved undersøgelsens start forklarer hovedparten af sammenhængen mellem IQ og dødelighed.

Af:

Laust Mortensen, videnskabelig assistent, Institut for Sundhedstjenesteforskning - Epidemiologi, Syddansk Universitet. Kontaktperson: Laust Mortensen, videnskabelig assistent, e-mail: lmortensen@health.sdu.dk, telefon: 6550 4130

Kilde:

Figur baseret på: Batty GD, Shipley M, Mortensen LH, Boyle SH, Barefoot JC, Grønbæk M, Gale CR, Deary IJ: IQ in late adolescence/early adulthood risk factors in middle-age and later all-cause mortality in men: the Vietnam Experience Study. J Epidemiol Community Health 2008: 62: 522-531

Øvrige referencer:

Gale CR, Deary IJ, Boyle SH, Barefoot JC, Mortensen LH, Batty GD. Cognitive ability in early adulthood and risk of five specific psychiatric disorders in mid life: the Vietnam Experience Study. Archives of General Psychiatry 2008;65(12):1410-1418.

Batty GD, Shipley MJ, Gale CR, Mortensen LH, Deary IJ. Does IQ predict total and cardiovascular disease mortality as strongly as other risk factors? Comparison of effect estimates using the Vietnam Experience Study. Heart 2008. doi:10.1136/hrt.2008.149567

Batty GD, Shipley M, Mortensen LH, Gale C, Deary IJ. IQ in late adolescence/early adulthood risk factors in middle-age and later cardiovascular disease mortality in men: the Vietnam Experience Study. European Journal of Cardiovascular Prevention and Rehabilitation 2008, 15:359–361

Gale CR, Shipley M, Langenberg C, Mortensen LH, Deary IJ, Batty GD. Premorbid intelligence the metabolic syndrome and mortality. Diabetologia 2008. doi 10.1007/s00125-007-0908-5  

 
Redigeret: 28.02.17