Presseservice
Om hjemmesiden
Kontakt os
Medarbejdere
English
 

Uge  13, 2007

Kost - Rygning - Alkohol - Motion (KRAM)
 

KRAM-undersøgelsen skudt i gang i Aalborg Kommune

I går d. 27. marts blev KRAM-undersøgelsen (1) officielt skudt i gang ved Haraldslund Vand- og kulturhus i Aalborg. Rådmand Thomas Kastrup-Larsen stod for den officielle åbning, mens borgmester Henning G. Jensen åbnede det store 24-timers løb. Åbningen foregik i strålende solskin, med højt humør og under fuld pressedækning. De fremmødte fik en god oplevelse og løberne fik sved på panden. 

 

I Aalborg Kommune har 3500 tilfældigt udvalgte borgere modtaget en invitation til at gennemgå en undersøgelse ved KRAM-bussen. I KRAM-bussen bliver der foretaget målinger af konditionsniveau, blodtryk og puls, talje- og hoftemål, vægt og højde, fedtprocent, muskelstyrke, balance samt blodprøver. Efter gennemførelse af målinger og test modtager deltagerne en folder med deres resultater. På åbningsdagen var der undersøgelser i KRAM-bussen i 2,5 time, og 25 personer gennemgik undersøgelserne som forløb som planlagt.

 

Alle borgere i Aalborg Kommune, der ikke er beskyttet mod forskerhenvendelse, har endvidere modtaget et brev med invitation til at deltage i en internetbaseret spørgeskemaundersøgelse. Spørgeskemaet indeholder bl.a. spørgsmål om kost, rygning, alkohol og motion samt spørgsmål om helbred og trivsel, om kontakt med sundhedsvæsenet og relationer til familie og venner. Spørgeskemaet har været åbent for besvarelse i næsten en uge, og i alt har 10.000 aalborgensere været inde og svare på skemaet.

 

I Aalborg Kommune foregår der sideløbende med den videnskabelige del af KRAM-undersøgelsen en række lokale aktiviteter, som eksempelvis Bevægelse by Night, Senior-idrætsdag, orienteringsløb samt sundhedsmarkeder, hvor der foregår en masse sjovt, som handler om motion og sundhed.

 

Resultaterne af spørgeskemaundersøgelsen og undersøgelserne ved KRAM-bussen vil indgå i en sundhedsprofil, som kommunen kan anvende som udgangspunkt for planlægning af fremtidig sundhedspolitik og sundhedsfremme- og forebyggelsesindsatser. Resultaterne vil desuden indgå i en samlet database, der vil udgøre et særdeles værdifuldt grundlag for fremtidige forskningsprojekter.

 

KRAM-undersøgelsen gennemføres i 12 kommuner over hele landet i 2007 og 2008. Undersøgelsen i Aalborg Kommune er en pilotundersøgelse, der gennemføres med henblik på endelig justering af undersøgelsesdesignet.

 

Øvrige kommuner i landet, der ønsker at deltage i undersøgelsen, skal indsende ansøgning herom senest 1. maj 2007. Ansøgningsmateriale samt yderligere information om undersøgelsen findes på KRAM-undersøgelsens hjemmeside.

 
KRAM-undersøgelsen gennemføres af Statens Institut for Folkesundhed (SIF). Undersøgelsen er initieret af Det Nationale Råd for folkesundhed og finansieres af TrygFonden og Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

 

 

 

(1) KRAM-undersøgelsen er en af de hidtil største samlede undersøgelser af danskernes sundhed. Undersøgelsen kaldes KRAM, fordi den handler om Kost, Rygning, Alkohol og Motion. Undersøgelsen gennemføres i 12 af landets kommuner og består af en spørgeskemaundersøgelse, en undersøgelse ved KRAM-bussen og lokale sundhedsfremme- og forebyggelsesaktiviteter.

 

 

Læs mere om KRAM-undersøgelsen her eller på Aalborg Kommunes hjemmeside www.aalborgkommune.dk 

Af:

Forskningsassistent Anne Christensen og leder af KRAM-undersøgelsen Tine Curtis.

Kontaktperson: Seniorforsker Tine Curtis. tc@si-folkesundhed.dk. Tlf. 3920 7777

Kilde:

Kilde: KRAM-undersøgelsen

 
Redigeret: 12.10.16