Presseservice
Om hjemmesiden
Kontakt os
Medarbejdere
English
 

Uge  13, 2008

Mænd, kvinder og alkoholisme
 

Store kønsforskelle i risikoen for at blive alkoholiker

Der er meget store forskelle mellem mænd og kvinder med hensyn til, hvor meget alkohol man kan drikke for senere at udvikle alkoholisme. Det viser en undersøgelse blandt danskere mellem 20 og 93 år, som er fulgt siden 1970erne. Alkoholisme er i denne undersøgelse defineret som: at have været registreret på et alkohol-ambulatorium eller at have fået en diagnose af enten alkoholafhængighed eller alkoholmisbrug på en somatisk eller psykiatrisk afdeling på et hospital.

 

Kvinder som drikker mellem 1 til 7 genstande om ugen, har cirka dobbelt så stor risiko for at udvikle alkoholisme i forhold til de kvinder, der ikke drikker noget. Drikker kvinderne mellem 8 og 14 genstande om ugen, øger de deres risiko mere end 3 gange, og drikker de mellem 15 og 21 genstande om ugen, øger de risikoen med næsten 6 gange.

Blandt mænd er der, som hos kvinderne, også en stigende risiko for alkoholisme med mængden af indtaget alkohol. Derimod øges mænds risiko først markant, hvis de drikker over 21 genstande om ugen sammenlignet med mænd, der ikke drikker noget. Selvom mænd drikker over 41 genstande om ugen, øger de ”kun” deres risiko med næsten 8 gange, mens kvinder som drikker over 41 genstande om ugen, til sammenligning øger deres risiko med over 30 gange.

 

Der er også store forskelle mellem mænd og kvinder med hensyn til, hvor hyppigt man kan drikke og risikoen for at blive alkoholiker. Kvinder der drikker nogle gange i løbet af en måned, har dobbelt så stor risiko for at udvikle alkoholisme, sammenlignet med kvinder som aldrig drikker. Mænd derimod øger først markant deres risiko for at udvikle alkoholisme, hvis de drikker dagligt, sammenlignet med mænd som aldrig drikker.

 

 

      Risiko for udvikle at alkoholisme i forhold til det ugentlige alkohol-indtag

 

    Risiko for alkoholisme blandt kvinder       Risiko for alkoholisme blandt mændFigur mænd og alkoholisme

 

 

Resultaterne har taget højde for en lang række faktorer, herunder uddannelse, indkomst, rygning, fysisk aktivitet, om man bor alene, og om man er gift. Derved har disse faktorer ingen indflydelse haft på resultaterne.

Af:

Trine Flensborg-Madsen, Ph.d.-studerende, Center for alkoholforskning, Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet.

Kontaktperson: Trine Flensborg-Madsen, e-mail: tfm@niph.dk, telefon: 3920 7777 mobil: 6137 9727

Kilde:

Flensborg-Madsen T, Knop J, Mortensen EL, Becker U, Gronbaek M. Amount of alcohol consumption and risk of developing alcoholism in men and women. Alcohol and Alcoholism, 2007;42(5):442-447.

 

Center for alkoholforskning, Statens Institut for Folkesundhed, SDU. læs mere

 
Redigeret: 08.10.14