Presseservice
Om hjemmesiden
Kontakt os
Medarbejdere
English
 

Uge  13, 2011

Psykisk mistrivsel på skoler
 

Store forskel på psykisk mistrivsel mellem skolerne

Der er meget stor forskel på 11-15-åriges psykiske mistrivsel fra skole til skole. Det fremgår af en ny rapport fra Sundhedsstyrelsen, som er skrevet af en forskergruppe på Statens Institut for Folkesundhed ved Syddansk Universitet.

 

Undersøgelsen ser på 12 indikatorer for mistrivsel: Hyppig forekomst af fire symptomer (ked af det, irriteret/i dårligt humør, nervøsitet, svært ved at falde i søvn), fire tegn på mangelfulde sociale relationer (ensomhed, føler sig udenfor, føler sig hjælpeløs, føler sig ikke accepteret), tre tegn på mistrivsel i skolen (ikke glad for at gå i skole, føler sig presset af skolearbejdet, ikke tryg i skolen), og endelig almen livstilfredshed bedømt på en skala fra 0 til 10.

 

For alle 12 indikatorer på psykisk mistrivsel ser man, at forekomsten er fire-fem gange højere på nogle skoler end andre. Figuren viser ét eksempel. Hver vandret bjælke viser andelen af elever med lav tilfredshed med livet i en enkelt skole. Øverst ses den skole med den højeste forekomst (26%) og nederst den skole med lavest forekomst (5,5%).

 

 

Andelen af elever med lav tilfredshed med livet på 41 tilfældigt udvalgte skoler, i procent

 

 

  

De nævnte problemer må betragtes som alvorlige, fordi det er mål i sig selv at sikre, at børn og unge har det godt. Desuden kan det have stor betydning for helbred og læring at færdes i et skolemiljø, hvor der er mange, der mistrives.

 

Der er mange årsager til psykisk mistrivsel, og vi mangler en endelig afklaring. Når man ser en ophobning af mistrivsel i nogle skoler, kan det skyldes, at mange af skolens elever har ugunstige livsbetingelser. Det kan også skyldes, at skolen er lokaliseret i et boligområde med stor social belastning. Og det kan skyldes selve skolemiljøet. De skoler, hvor kun få elever mistrives, kan være skoler der prioriterer en indsats for elevernes trivsel.

 

Se hvad Sundhedsstyrelsen siger om resultaterne. Her

Læs mere om SIF's forskning i mental sundhed. Her

Af:

Bjørn Holstein, professor, Statens Institut for Folkesundhed ved Syddansk Universitet.

Kontakt: Bjørn Holstein, mail: bho@si-folkesundhed.dk, tlf. 3920 7777 og lektor Mogens Trab Damsgaard, mail: trab@si-folkesundhed.dk, tlf. 3920 7777.

Kilde:

Psykisk mistrivsel blandt 11-15 årige - bidrag til belysning af skolebørns mentale sundhed. Holstein BE, Damsgaard MT, Henriksen PW, Kjær C, Meilstrup C, Nelausen MK, Nielsen L, Rayce SLB, Due P. Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen. Download rapporten

 

Undersøgelsen: Rapporten er baseret på Skolebørnsundersøgelsen 2010, som er gennemført af Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet og finansieret af Nordea-fonden. Undersøgelsen omfatter et tilfældigt udvalg af skoler i Danmark.

Rapporten "Skolebørnsundersøgelsen 2010" udkommer den 6. april 2011.

Læs mere om den danske del af den internationale undersøgelse Health Behaviour in School-aged Children på www.HBSC.dk

 
Redigeret: 30.03.11