Presseservice
Om hjemmesiden
Kontakt os
Medarbejdere
English
 

Uge  13, 2012

Hovedskader i cyklistulykker 1990-2009
 

Andelen af hovedskader er faldet, men ikke blandt ældre cyklister

Særligt blandt børn under 15 år, men også blandt 15-64-årige, er andelen af hovedskader i cyklistulykker faldet markant i perioden 1990-2009. Den andel, som skader i hovedregionen udgør af alle skader efter cykelulykker, er faldet fra 38% i 1990 til 21% i 2009 blandt børn og fra 30% i 1990 til 23% i 2009 blandt de 15-64 årige. Til gengæld er andelen af skader på hænder, arme og skuldre steget markant i perioden for begge aldersgrupper. Statens Institut for Folkesundhed har på basis af Ulykkesregisterets data set på udviklingen i hovedskader i perioden 1990-2009, som en indikation på, hvorvidt brug af cykelhjelme har gjort en forskel.

 

En af de væsentligste forebyggende indsatser over for cyklister i 1990'erne og nullerne har været kampagner for brug af cykelhjelm. Rådet for Sikker Trafik søsatte sin allerførste cykelhjelmkampagne 'Cykelikyyy…det er det rene pip at køre uden cykelhjelm' i 1990, rettet mod 0-10 årige børn. Siden da er utallige andre indsatser fulgt efter, for at øge brugen af hjelm, både hos børn og voksne. Rådet for Sikker Trafiks tællinger viser, at brugen af cykelhjelm har været stigende i perioden, ikke mindst blandt børn.

 

SIF's undersøgelse tyder på, at den øgede brug af cykelhjelm har haft en beskyttende effekt i forhold til hovedskader. For ældre på 65 år og derover var der ikke nogen entydig udvikling i perioden, dog var der i sidste del af perioden en lidt større andel af hovedskader end i den første halvdel af perioden. Der er tilsyneladende fortsat et forebyggelsespotentiale, ikke mindst hvad angår øget brug af cykelhjelme blandt ældre cyklister.

 

 

Tilskadekomne på cykel. Skadestuekontakter efter køretøjsulykker, andel af hovedskader for hhv. børn, voksne og ældre, 1990-2009. Procent

 

 

 

 

Resultaterne indgår i rapporten: Ulykker i Danmark 1990-2009. Rapporten belyser og dokumenterer udviklingen i tilskadekomst efter fatale- og ikke fatale ulykker i Danmark på baggrund af data fra en lang række registre og databaser.

 

Formålet med rapporten er at give et samlet billede af udviklingen i forekomsten af ulykker og ulykkesmønstre i Danmark, med fokus på, hvem der kom til skade (alder og køn), hvor og hvordan ulykken skete (sted og skadesmekanismer) og hvilke umiddelbare konsekvenser skaden havde (læsion og kropsregion).

 

Rapporten beskriver udviklingen i tre overordnede kategorier: Køretøjsulykker, arbejdsulykker og hjemme-fritidsulykker og fokuserer derudover på hhv. børn, unge og ældres ulykker.

Af:

Hanne Møller, temakoordinator, kommunikationsmedarbejder, Bjarne Laursen, seniorforsker, Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet.  

Kontakt: Hanne Møller, temakoordinator, kommunikationsmedarbejder Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet. Mail: ham@si-folkesundhed.dk, telefon: 6550 7783

Kilde:

Rapporten: Ulykker i Danmark 1990-2009, Hanne Møller, Mathilde Damm, Bjarne Laursen, Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet, 2012

 
Redigeret: 28.03.12