Presseservice
Om hjemmesiden
Kontakt os
Medarbejdere
English
 

Uge  13, 2013

Depression og religiøsitet
 

Forøget forekomst af depression blandt kvindelige medlemmer af religiøse minoritetsgrupper

En undersøgelse om psykiatriske sygdomme blandt medlemmer af to religiøse grupper viser, at forekomsten af hospitalsindlæggelse for depression er forøget blandt kvindelige medlemmer, hvorimod forekomsten af alkohol- og stof-relaterede psykiatriske lidelser er markant formindsket.

 

Undersøgelsen består af ca. 9.500 medlemmer af to store religiøse trossamfund; Syvende-dags Adventistkirken og Baptistkirken i Danmark. Adventister tilskyndes til at føre en sund livsstil med rigelig motion og afholdenhed fra alkohol, tobak og koffein samt spise en vegetarisk kost. Baptistkirken i Danmark opfordrer ligeledes deres medlemmer til at føre en sund levevis, men det er ikke på samme måde centralt i det daglige liv som troende. Undersøgelser blandt medlemmerne har vist en mindre forekomst af kræft i lunger, spiserør, strube, mave, lever, bugspytkirtel og endetarm, formindsket forekomst af hjertekarsygdomme og en længere levetid.

 

Undersøgelsen viser at forekomsten af affektive lidelser (tilstande hvor stemningslejet afviger fra det almindelige) er forøget med 57 % blandt kvindelige medlemmer i forhold til den generelle danske befolkning, mens forekomsten ikke er forøget for mænd (se figuren). I analysen er der taget højde for at diagnoser de første år efter medlemskab ikke medregnes. Forekomsten af alkohol- og stof-relaterede lidelser er markant formindsket for både mænd og kvinder med 65-80 %. Forekomsten af skizofreni er sammenlignelig med den danske befolkning.

 

Den forøgede forekomst af depression er overraskende, da mange tidligere studier primært fra USA har vist en lavere forekomst blandt religiøse personer. Det nye ved undersøgelsen er, at den inkluderer et meget stort antal personer, og at der er indhentet informationer fra nationale registre om psykiatriske hospitalskontakter. Hidtidige undersøgelser bygger derimod på spørgeskemaundersøgelser dvs. folks egen erindring og oplysninger om deres helbred.  

 

Forekomsten af psykiatriske lidelser blandt syvende-dags adventister og baptister sammenlignet med den generelle danske befolkning

 

 

- Standardiseret incidens ratio på 100 betyder en forekomst af sygdommen der svarer til den generelle danske befolkning. En værdi over 100 betyder en forøget forekomst og værdier under 100 - betyder formindsket forekomst af lidelserne.

- Affektive sindslidelser er en række tilstande hvor stemningslejet afviger fra det almindelige. Bipolær affektiv sindslidelse kaldes også maniodepressive sindslidelse.

- Der er i analyserne taget højde for forskelle i alder og kalendertid i de to grupper.

* betyder at den standardiserede incidens ratio er signifikant forskellig fra 100.

Af:

Lau Caspar Thygesen, lektor, Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet, Christoffer Johansen, forskningsleder, Kræftens Bekæmpelse og Niels Christian Hvidt, lektor, Helbred, Menneske og Samfund, Syddansk Universitet.

Kontakt: Lau Caspar Thygesen lct@si-folkesundhed.dk, telefon: 6170 1222 og Niels Christian Hvidt nchvidt@health.sdu.dk, p.t. Fellow ved Freiburg Institute for Advanced Studies, telefon: +49 151 67001082.

Kilde:

Thygesen LC, Dalson SO, Johansen C, Ross L, Kessing LV, Hvidt NC. Psychiatric disease incidence among Danish Seventh-day Adventists and Baptists. Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol 2013 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23474532

 
Redigeret: 16.03.17