Presseservice
Om hjemmesiden
Kontakt os
Medarbejdere
English
 

Uge  16, 2012

Intervention med skridttæller
 

Skridttæller kan øge aktiviteten blandt ældre

Personer, som er 65 år eller ældre, kan måske have gavn af en skridttæller for at øge deres fysiske aktivitet. Det viser en helt ny undersøgelse udført i af Statens Institut for Folkesundhed ved Syddansk Universitet. Resultaterne er publiceret i det internationale tidsskrift Preventive Medicine.


I undersøgelsen blev 655 frivillige forsøgspersoner fordelt i to grupper ved lodtrækning. Disse personer var som udgangspunkt i dårlig form eller generelt fysisk inaktive. Den ene gruppe fik tilbudt en skridttæller, et træningsprogram til brug af skridttælleren samt en logbog til notering af antallet af daglige skridt. Personerne blev instrueret i brug af skridttælleren og blev bedt om at brug den hele dagen, hver dag i en 3-måneders periode. Den anden gruppe, kontrolgruppen, fik udelukkende tildelt en folder fra Sundhedsstyrelsen, hvori fordelene ved fysisk aktivitet er beskrevet sammen med anbefalingen om at udføre minimum 30 minutters fysisk aktivitet dagligt. Efter 3 måneder blev forsøgspersonerne genundersøgt. Det viste sig at personer i aldersgruppen 65 år og ældre, der havde fået udleveret en skridttæller, brugte mere tid på at gå end personer i samme aldersgruppe fra kontrolgruppen. 65+ årige, der havde fået en skridttæller gik i gennemsnit 680 minutter om ugen, mens det tilsvarende tal for kontrolgruppen var 368 minutter om ugen.

 

 

Antal minutter pr. uge brugt på gang i henholdsvis kontrol- og interventionsgruppe

 

 

 

 

 

Den aldersmæssige forskel kan muligvist forklares med, at gang er en populær aktivitet blandt ældre, mens yngre individer i højere grad foretrækker mere høj-intensitets træning, så som fitness eller kondiløb.

Fordelen ved skridttællere er at de er lette at bruge og billige i anskaffelse.

Af:

Janne Tolstrup, forskningsleder, dr.med., Statens Institut for Folkesundhed, SDU. Kontakt: jst@si-folkesundhed.dk, tel: 6550 7735

Kilde:

A population-based randomized controlled trial of the effect of combining a pedometer with an intervention toolkit on physical activity among individuals with low levels of physical activity or fitness. Petersen CB, Severin M, Hansen AW, Curtis T, Grønbæk M, Tolstrup JS, Preventive Medicine Prev Med. 2012 Feb 1;54(2):125-30 

 
Redigeret: 18.04.12