Presseservice
Om hjemmesiden
Kontakt os
Medarbejdere
English
 

Uge  19, 2007

Livstidsomkostninger ved cerebral parese
 

Fleksjob til spastikere giver økonomisk gevinst

De samlede livstidsomkostninger for en person med spastisk lammelse (cerebral parese eller CP) er ca. 6,5 mio. kr., lidt mere for mænd end for kvinder, jf. tabel. Den sociale sektor bærer de største omkostninger. Denne viden stammer fra et forskningsprojekt om livstidsomkostninger ved CP. Resultatet indikerer, at der vil være en økonomisk gevinst ved at flere spastikere kommer i arbejde. Med flere i arbejde mindskes såvel produktivitetstab som de sociale omkostninger i voksenalderen. En stor gruppe spastikere vil kunne varetage et job på særlige vilkår, fx et fleksjob - og kan dermed bidrage positivt til den samfundsmæssige produktion, og derved reducere produktivitetstabet ved CP. Kommer flere spastikere i job, vil det samtidig betyde, at de ikke har behov for fuld førtidspension og fx en plads på et dagcenter. De sociale omkostninger ville derfor også blive reduceret.

 

Næsten alle mennesker bidrager til og nyder godt af samfundets ydelser. Nogle, fx kronisk syge, har behov for mere støtte end andre. Personer med CP er en sådan gruppe. Livstidsomkostninger ved CP er en samlet beregning af, hvor meget mere personer med CP koster samfundet end personer uden CP. Formålet med at beregne disse omkostninger er at finde den økonomiske gevinst der kan være ved at flere handicappede kommer ind på arbejdsmarkedet.

 

CP er et motorisk handicap, der opstår som følge af en påvirkning i den umodne hjerne. Langt de fleste tilfælde er medfødte eller opstået inden 28. levedøgn. Børn og voksne med CP er funktionsbegrænsede i varierende grad og på forskellige områder. Få lever et liv uden begrænsninger; hos mange påvirker handikappet nogle områder af hverdagslivet og få er afhængige af hjælp 24 timer i døgnet. Denne variation i sværhedsgrad af CP betyder, at den samfundsøkonomiske ressourcebelastning, der skyldes handicappet, er meget forskellig fra person til person.

 

 

Tabel: Livstidsomkostninger ved cerebral parese, opgjort som ekstra omkostninger i forhold til personer uden CP, kr. (2000-værdi, diskonteret)

 

Livstidsomkostningerne dækker omkostninger over et livsforløb i sundhedsvæsenet og socialvæsenet, samt det produktivitetstab, der skyldes at personer med CP ikke er på arbejdsmarkedet i samme omfang som personer uden CP. Livstidsomkostningerne beregnes som ekstra omkostninger i forhold til personer uden CP, dvs. omkostninger relateret til cerebral parese. I tabellen er tallet delt op på sundhedsomkostninger, sociale omkostninger og produktivitetstab.

 

Af:

Ph.d.-studerende Marie Kruse

Kontaktperson: Marie Kruse, Statens Institut for Folkesundhed 3920 7777, mak@si-folkesundhed.dk

Kilde:

Kruse M, Michelsen SI, Flachs EM: Livstidsomkostninger ved cerebral parese. Helene Elsass Center og Statens Institut for Folkesundhed, 2007. Rapporten kan hentes her.

 
Redigeret: 16.03.17