Presseservice
Om hjemmesiden
Kontakt os
Medarbejdere
English
 

Uge  20, 2007

Etnicitet og psykisk sygdom
 

Store forskelle i kontaktmønsteret til psykiatrien blandt forskellige etniske grupper i Danmark

I 2003 havde i alt 50.477 danskere en eller flere kontakter til det psykiatriske behandlingssystem. De udgør en broget gruppe af indvandrere, efterkommere af indvandrere, adopterede og etnisk danske, dvs. personer som selv og hvis forældre er født i Danmark. Der er markante forskelle i kontaktmønsteret til psykiatrien de etniske grupper imellem. Det mest iøjnefaldende er, at der både blandt mænd og kvinder er en større kontakthyppighed blandt personer, der er adopteret fra udlandet, end i de øvrige grupper. Indvandrere har den laveste kontakthyppighed blandt alle ikke-etnisk danske grupper, og indvandrerkvinder omtrent den samme hyppighed som etnisk danske kvinder.

 

Der er kønsforskelle i hvilke psykiske lidelser, der er årsagen til kontakterne til det psykiatriske behandlingssystem. Misbrug og skizofreni er hyppigst blandt mænd, og nervøse og affektive lidelser samt adfærdsforstyrrelser blandt kvinder. Det er især skizofreni og forekomsten af nervøse lidelser som følge af forudgående traumer, der er årsagen til, at mandlige adopterede, indvandrere og efterkommere har en større kontakthyppighed end etnisk danske mænd. Forskelle i kontakter pga. depression, personlighedsforstyrrelser og selvskade, er især årsagen til den højere kontakthyppighed blandt adopterede yngre kvinder og kvindelige efterkommere i blandede familier, dvs. hvor forældre er født i henholdsvis Danmark og i andet land.

 

Undersøgelsen er baseret på data i det Centrale Psykiatriregister og Landspatientregisteret og omfatter alle kontakter pga. en psykisk lidelse, en selvskade eller en undersøgelse for mulig psykisk lidelse samt mentalobservationer. Den er gennemført i et samarbejde mellem Videnscenter for Transkulturel Psykiatri og Statens Institut for Folkesundhed med henblik på at få mere viden om forekomsten af psykisk sygdom i forskellige etniske grupper i Danmark og derved indsigt i hvilke kompetencer, der kan kræves af et sundhedspersonale, der skal kunne betjene en etnisk blandet patientgruppe.

 

Vi har i grupperingen af etniske grupper inddelt efterkommere i to kategorier, den ene hvor begge forældre er født i andet land og den anden hvor kun den ene forælder er født i andet land end Danmark, og har desuden afgrænset gruppen af adopterede fra et udland. Det er netop i disse tre grupper, at der hyppigere forekommer behandlingskrævende psykiske sygdomme i forhold til blandt etnisk danske og indvandrere.

 

Der er en række mulige forklaringer på de etniske forskelle i kontaktmønsteret. Kontaktsvigt og understimulering tidligt i livet, familiekonflikter begrundet i forskellige kulturelle normer og identitetsproblemer kan være medvirkende årsager. Denne registerbaserede undersøgelse gør det ikke muligt at afklare årsagssammenhænge, men resultaterne peger på, at der er behov for en målrettet forebyggelse blandt specielt unge med anden end dansk baggrund.

 

Figurerne viser kontakter for skizofreni, misbrugsrelaterede lidelser, affektive lidelser (depression), nervøse lidelser og adfærds- eller personlighedsforstyrrelser, antal pr. 10.000 mænd og kvinder i 2003.

 

Mænd  

 

 

Kvinder 

 

Af:

Seniorforsker Karin Helweg-Larsen.

Kontaktperson: Karin Helweg-Larsen, Statens Institut for folkesundhed,  tlf. 3920 7777, e-mail: khl@si-folkesundhed.dk

 

Rapporten kan hentes som pdf-fil: Etniske Forskelle i kontaktmønsteret til psykiatrisk behandling.

Eller købes for 100,- kr. + forsendelse ved at skrive til sif@si-folkesundhed.dk

 

Kilde:

Karin Helweg-Larsen, Marianne Kastrup, Armando Baez, Esben M Flachs: Etniske forskelle i kontaktmønsteret til psykiatrisk behandling. Et registerbaseret studie. Videnscenter for Transkulturel Psykiatri, Psykiatrisk Klinik Rigshospitalet. Region Hovedstaden

 

 
Redigeret: 08.03.17