Presseservice
Om hjemmesiden
Kontakt os
Medarbejdere
English
 

Uge  20, 2010

Opvækst og helbred i Grønland
 

Opvækstforhold påvirker højde og vægt

En ny undersøgelse i Grønland viser tydeligt, hvorledes mindre gode opvækstvilkår har betydning for højde og overvægt og dermed for sundhedstilstanden gennem hele livet.

 

Både højde og overvægt er vigtige risikofaktorer for udvikling af hjertekarsygdom og mange andre sygdomme. Høje mennesker har mindre risiko for at få blodprop i hjertet og hjernen, mens overvægtige har øget risiko for diabetes og hjertekarsygdom. Det er også kendt, at forhold under graviditeten og i barndommen har betydning for højde og i nogle undersøgelser også for forekomsten af overvægt.

 

Grønlandske befolkningsundersøgelser fra 1999-2007 giver mulighed for at analysere 2302 deltageres højde i forhold til deres opvækstvilkår. Analyserne viser, at både opvækststed (i by eller bygd), uddannelse og barndomshjemmets kvalitet målt ved forekomsten af alkoholproblemer i hjemmet påvirker sluthøjden. Overvægt er derimod kun i ringe grad påvirket af faktorer i barndommen.

 

Undersøgelsen understreger, at der er stor social ulighed i Grønland. Blandt de konkrete forhold, som har betydning for højde, kan nævnes ernæring og sygdom før og under graviditeten og i barndommen. Det er derfor vigtigt at sætte ind med en forebyggende indsats for at forbedre levevilkårene for udsatte befolkningsgrupper ikke mindst i bygderne.

 

Figur 1 viser, at der er en statistisk signifikant forskel på 7 cm i gennemsnitshøjde mellem mænd, der har en bygdebaggrund og som kun har skoleuddannelse, og mænd fra byer med en middellang eller lang uddannelse. Analyserne tager højde for den samtidige tidsmæssige udvikling i højde. Resultaterne er tilsvarende for kvinder. Opvækststed skal opfattes som et erstatningsmål for en lang række forskelle i levevilkår mellem by og bygd, herunder boligforhold, ernæring og adgang til sundhedsvæsenet, og det er naturligvis heller ikke uddannelse per se, der påvirker højden.

 

Set i et historisk perspektiv er en forskel på 7 cm i gennemsnitshøjde meget. Det svarer til forskellen mellem gennemsnitshøjden i jernalderen og det 17. århundrede, hvor bl.a. dårlige boligforhold, ringe kost og smitsomme sygdomme havde gjort folk mindre.


 

Opvækstforhold og højde blandt 1015 grønlandske mænd født 1915-1982. Justeret for forskelle i alder mellem grupperne

 

 

 

 

Figur 2 viser, at kvinder, der har en uddannelse, mindre ofte er svært overvægtige, mens opvækst i by eller bygd ikke har nogen betydning. For mænd er det omvendt; uddannelse er uden betydning, mens mænd fra byer oftere er overvægtige end mænd fra bygder. Forskellene er dog ikke statistisk sikre.


  

Opvækstforhold og forekomst af overvægt (Body Mass Index > 30) blandt 1287 grønlandske kvinder født 1911-1982. Justeret for forskelle i alder mellem grupperne

 

 

Af:

Peter Bjerregaard, professor og forskningsleder, Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet. Kontakt: Peter Bjerregaard, mail: pb@sdu.dk telefon 39 20 77 77.  

Kilde:

Childhood conditions and education as determinants of adult height and obesity among Greenland Inuit. Bjerregaard P and the Greenland Population Study. American Journal of Human Biology 2010, DOI 10.1002/ajhb.20999.

 
Redigeret: 19.05.10