Presseservice
Om hjemmesiden
Kontakt os
Medarbejdere
English
 

Uge  21, 2007

"der skal bare være nogen, man kender"
 

Skadesreduktion blandt teenagere der drikker alkohol

Danske teenagere har ry for at drikke alkohol ofte og i store mængder, og der har de senere år været skærpet politisk fokus på at nedbringe det høje alkoholforbrug blandt teenagere. Men hvad gør teenagerne selv ved de problemer, der kan opstå i forbindelse med fester og fuldskab? En ny undersøgelse fra Center for Alkoholforskning ved Statens Institut for Folkesundhed viser, at teenagere kan spille en væsentlig rolle i forhold til at forebygge alkoholproblemer blandt deres kammerater.

 

Undersøgelsen er baseret på etnografisk feltarbejde blandt en gruppe sydsjællandske 13-16-årige, der i 2004 blev fulgt i deres skole- og fritid som led i det større forskningsprojekt Ungeshverdag.dk. 

 

De teenagere, der medvirkede i undersøgelsen, bekymrede sig mere om negative sociale konsekvenser af at drikke end om helbredsmæssige risici. De udtrykte først og fremmest bekymring for at blive uvenner med hinanden, fordi de kunne komme til at gøre eller sige ”åndssvage ting” under indflydelse af alkoholen. Det snakker to 15-årige drenge om i det følgende citat fra et interview:  

 Michael:  

Man skal passe på, hvad man siger og gør mod nogen. Man kan jo komme til at gøre en masse åndssvage ting, når man er stiv… Sige noget til nogen, hvis man ikke mener det. Det kan man godt komme til.

 Jonas:

Ja, og så tror de, at man mener det, fordi de også er lidt påvirkede.

 Michael:

Og så kan man blive uvenner over noget, som man ikke mener. 

        

En vigtig forebyggende strategi for teenagerne var at drikke i selskab med gode kammerater, som de kunne stole på ville gribe ind, hvis noget gik galt. Teenagernes egen forebyggelse koncentrerede sig altså om at skabe et trygt socialt miljø omkring deres brug af alkohol. Det fortæller to 15-årige piger her:  

 Pia:

Der må gerne være nogen, man ikke kender. Men der skal bare være nogen, som man kender.  

 Lotte:     

Så kan man ligesom holde sammen og holde lidt øje med hinanden.

 

Tidligere forskning om teenageres indflydelse på hinandens alkoholforbrug har koncentreret sig om negative faktorer som fx gruppepres. I forebyggelsesøjemed kan det imidlertid være frugtbart at fokusere på positive faktorer ved eksempelvis at understøtte og fremme de strategier, som teenagere selv anvender for at hjælpe deres kammerater, når de har drukket for meget.

 

Af:

Morten Hulvej Jørgensen, ph.d.-studerende.

Kontaktperson: Morten Hulvej Jørgensen, tlf. 353 24480, mhj@si-folkesundhed.dk

Kilde:

Jørgensen MH, Curtis T, Christensen PH, Grønbæk M. Harm minimization among teenage drinkers: findings from an ethnographic study on teenage alcohol use in a rural Danish community. Addiction. 2007 Apr;102(4):554-9.

 
Redigeret: 23.05.07